Home

  

                  

WIJ, wet investeren in jongeren.   

Het wetsvoorstel 'Wet investeren in jongeren' verplicht gemeenten jongeren van 18 tot 27 jaar die zich melden voor een uitkering een aanbod te doen. Dit kan een baan zijn, een vorm van scholing of een combinatie van beide, afgestemd op de situatie van de jongeren. Als zij werk accepteren krijgen ze salaris van de werkgever. 
Bij acceptatie van het leeraanbod krijgen ze waar nodig een inkomen dat even hoog is als de bijstandsuitkering

Als zij het aanbod niet accepteren dan krijgen zij ook geen uitkering van de gemeente.

We hadden in 2006-2007  in Den Haag 1.850 voortijdige schoolverlaters.

Landelijk gaat het om 235.000 jongeren van 15-24 jaar die geen startkwalificatie hebben. 

In 2006-2007 hebben 750.000 personen het voortgezet onderwijs zonder diploma verlaten