27 dec. 2009

Haagse VVD en GroenLinks verkiezingsprogramma blijkt PvdA trukendoos te zijn

Je kiest VVD en je krijgt PvdA beleid

Je kiest GroenLinks en je krijgt PvdA beleid

Gemeenteraadsverkiezingen 2006.
Het CDA weigerde nog langer zich te laten misbruiken door de  PvdA, Jetta Klijnsma en de daar aan gelieerde welzijnsindustrie waaronder Parnassia/Brijder en wenste niet meer mee te werken aan het drugsbeleid van die PvdA.

PvdA 16 januari 2006
En gelijk sloeg de PvdA hard terug door te stellen; dat vanwege het afhaken van die op haar standpunt teruggekomen partij, het CDA een onbetrouwbare partner zou zijn.

Volkskrant 23 januari 2006
Ondanks de protesten stemde de gemeenteraad uiteindelijk toch voor de gebruikersruimte. Maar nu, een paar maanden later, komt het CDA daarop terug. ‘We hoopten dat het zou meevallen’, zegt lijsttrekker Michel Santbergen, ‘maar alle sombere voorspellingen zijn uitgekomen.

Transvaal VVD 7 februari 2006
En toen zag de VVD haar kans schoon door zich wel te conformeren met dat discutabele drugsbeleid van die PvdA en netjes te beloven dat als zij in het college zouden komen, ze niet meer op dat drugshol terug zouden komen.
Daarmee nog even de Venneparkers een dolk in de rug stekend, want die belofte van Sander Dekker op 7 februari was een klinkklare leugen, vanwege het inmiddels achter de schermen gesloten duivelspact.

VVD december 2009
In het kort komt het er op neer dat  de VVD nu niet voor kán stemmen om de gebruikersruimte te sluiten omdat er niet zo zeer een collegeakkoord zou zijn, maar meer een heimelijke afspraak, waardoor ze over de ruggen van de bewoners rond het Vennepark in de coalitie gekomen zijn.

Die uitzichtloze situatie met die gebruikersruimte werd dan ook zo maar voor die komende 4 jaar gecontinueerd.
Zelfs nu er discussie is over het lage aantal gebruikers zal de VVD niet instemmen met het sluiten van de gebruikersruimte stond Anne Mulder al bij voorbaat te verkondigen op 22 december.

Meer informatie; Zie de nieuwsbrief van Komp u ter hulp van 20 dec. 2009

Haagse collegepartijen PvdA, GroenLinks en VVD laten jaarlijks honderden jongeren de dupe worden van een aantal onverbeterlijke verslaafden

Reageer...