PvdA trukendoos

Komp u ter hulp nieuwsbrief  20 december 2009  

Haagse collegepartijen PvdA, GroenLinks en VVD laten jaarlijks honderden jongeren de dupe worden van een aantal onverbeterlijke verslaafden

Wat is er aan de hand?

Aan het Vennepark in het voormalige politiebureau is een gebruikersruimte gevestigd waar per dag maar 22 gebruikers verspreid over de dag hun bij elkaar gestolen drugs gebruiken.

 

Meer informatie over de bezoekersaantallen....

Komp u ter hulp heeft bij Norder (PvdA)een claim op die ruimte willen leggen, dat zodra de gebruikersruimte gesloten zou worden, zij daar jongeren zonder startkwalificatie op kunnen leiden tot computerhersteller en ze dan f gaan werken f  instromen in een MBO-HBO ICT opleiding.

Aan de Elandstraat-Piet Heinstraat wordt op het ogenblik een locatie ingericht om 12-15 jongeren per kwartaal op te leiden. 50-60 per jaar.

Aan het Vennepark zouden dat er 40-60 per kwartaal kunnen worden. 160-240 per jaar.
We willen totaal 5 van dat soort leerbedrijven in Den Haag, we willen dan ook die gebruikersruimte hebben.
Daarnaast willen wij 25 locaties inrichten voor ons Dubbelklik programma.

Het is onzin om die gebruikersruimte als zodanig te handhaven. Het kost 600.000 euro op jaarbasis.
Temeer omdat het aantal gebruikers slecht 22 per dag is en de maximale capaciteit van een dergelijke voorziening 35 mensen tegelijk op enig moment is, volgens de wethouder.
Zodat met een zelfde hoeveelheid bezoekers aan het Zieken, slechts 1 ruimte voldoende is om aan de vraag te kunnen voldoen.

Net zoals het onzin is om in zon wankele beheerssituatie 1 miljoen euro te investeren terwijl de drugoverlast niet afneemt en ouders hun kinderen verbieden om daar te gaan spelen.

Die claim hadden we neergelegd bij Norder,als beheerder/eigenaar van het pand en wonderlijk genoeg krijgen we antwoord van de huurder. Van Bert van Alphen (GroenLinks) en die zegt gewoon dat die gebruikersruimte niet leeg komt en je bekijkt het maar. Toedeloe.
Maar mogen we daar dan uit afleiden, dat als de gemeenteraad besluit die ruimte wl te sluiten, dat wij het pand dan mogen gebruiken?
Ze geven gewoon zo'n flut antwoord en zien helemaal niet de noodzaak in om die jongeren op te leiden of zelfs maar de moeite te nemen om aan te geven dat ze naar een andere locatie willen kijken voor ons.
Gewoon desinteresse. Als dat drugshol maar openblijft. Verder blijken die denkraampjes niet te gaan.


Blijft dus voor de gemeenteraad die uiterst lastige afweging of dat pand nu gebruikt blijft worden door die paar verslaafden, die n geld blijven kosten n de maatschappij voortdurend in lengte van jaren tot hun dood schade blijven berokkenen, of dat ze dat pand ter beschikking stellen aan ons om die honderden jongeren, die nog een heel leven te gaan hebben, een duwtje in de goede richting te geven.

Elk weldenkend mens zou voor het laatste kiezen, maar helaas hebben we hier met een college te maken dat totaal gespeend blijkt te zijn van enige realiteitszin en natuurlijk voor die verslaafden zal kiezen.
Je kan dus inderdaad stellen dat de jongeren het hier in Den Haag afleggen tegen die oh zo kwetsbare (?) verslaafden die met misdaden aan hun drugs moeten blijven zien te komen. Het wijdverbreide misverstand is namelijk dat ze drugs krijgen, maar dat is niet het geval. Omdat ze moeten blijven stelen om drugs te kunnen kopen, zwermen de dealers en de heronehoertjes op en rond het kinderspeelplein.
Een speelplein met een omgeving die, voordat die gebruikersruimte daar kwam, geheel drugsvrij was.

De PvdA en GroenLinks persisteren sowieso in hun houding om de belangen van die verslaafden te laten prevaleren boven die van de jongeren die we op kunnen leiden.
Die PvdA en GroenLinks kan je dus op n hoop vegen met die verslaafden, waar je ook nooit meer enig maatschappelijk rendement van hoeft te verwachten.
We richten dan ook onze pijlen op die VVD die de doorslaggevende factor zal zijn bij de stemming om die gebruikersruimte te sluiten. Dat is nog steeds twijfelachtig, omdat ze vooralsnog de gedane belofte niet nakomen.

Sander Dekker stond nog tijdens de verkiezingscampagne in 2006 te oreren in Transvaal, dat bij overlast de VVD als eerste de stekker eruit zou trekken.
Dat is dus een valse verkiezingsbelofte gebleken, die niet is nagekomen.
Waarbij je, jezelf af kan vragen wat het nieuwe verkiezingsprogramma van de VVD eigenlijk nog wel waard is. 
Wat dat betreft is die VVD inmiddels op net zon bedenkelelijk  niveau gekomen als de SP.

We laten op het ogenblik uitzoeken of we de gemeente strafrechtelijk kunnen laten vervolgen, omdat wij statutair volledig bevoegd zijn om namens de bewoners een gerechtelijke procedure te voeren.
En dat met in achtneming van;

Het met voeten treden van de rechten van het kind met betrekking op het bieden van een veilige leefomgeving.

2) Beslissingen van de overheid moeten altijd in het belang van het kind zijn.
Artikel 3 van het verdrag zegt dat een overheid bij al haar beslissingen de belangen van minderjarigen moet verzekeren. Het is belangrijk dat een overheid bij elke beslissing die mogelijk een kind kan aangaan, eerst denkt aan het kind.

En dat is met die gebruikersruimte, direct gelegen tegenover een kinderspeelplaats, zeker niet afgewogen.

En het willens en wetens schade berokkenen aan de eigenaren van de omliggende panden.
En dan niet omdat de WOZ waarde is gedaald. maar meer vanwege het feit dat die vanaf 2004 niet meer is gestegen. Dat de panden niet zijn opgewaardeerd naar het niveau van de overige woningen in Den Haag.

Dat de gemeente aangaf dat de raad van state in 2003 heeft bepaald dat een gebruikersruimte ook een zorgvoorziening is. Dat ten tijde van het opstellen van het bestemmingsplan, de wetgever een dergelijke voorziening als een harddrugsgebruikerruimte nooit voor ogen heeft gehad.

Dat de veiligheid van de omwonenden in het algemeen niet (meer) gegarandeerd kan worden door de komende bezuinigen op het politieapparaat  zodat de inzet en controle significant minder zullen worden.

Dat gaf Deetman ook al aan.

Dat de politie met de aanwezigheid van die gebruikersruimte niet kan handhaven omdat die verslaafden zich rondom hun eigen habitat bevinden.
Dat met het verdwijnen van de gebruikersruimte de politie wel die ongewenste lieden weg kan sturen.

Dat de VVD het zich een stuk aangenamer zou kunnen maken als we ze niet constant achter hun vodden blijven zitten, vanwege die onder druk afgedwongen beslissing.

Er is nu een kans om op een nette manier van die gebruikersruimte af te komen, gewoon om die motie te steunen van D66 en het CDA.

Indien dat niet gebeurt dan zullen we alles op alles zetten om dit college blijvend te confronteren met die verkeerde beslissing.

Dat we die veenbrand telkenmale zullen doen oplaaien zolang vooral de VVD geen eieren voor haar geld kiest.

Dat we al benaderd zijn door TROS regelrecht die in februari het item breeduit op TV uit wil zenden.
Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Met die PvdA en GroenLinks is niks te beginnen, die zijn totaal van God los. Maar er is nog een sprankje hoop dat er nog enig gezond verstand bij die VVD aanwezig is en zo niet, dan mag de VVD dat samen met de PvdA en GroenLinks voor de camera gaan uitleggen.

We willen zoals reeds aangegeven, 5 van dat soort leerbedrijven in Den Haag, we willen dan ook die gebruikersruimte hebben.
Dan kunnen die jongeren waar nu niets voor te doen is en de speeltoestellen slopen, zich nuttig maken en gaan werken of  terug naar school en dat voorkomt verdere vernielingen aan het her in te richten Vennepark.
En dat het klinkt als chantage, dan moet dat maar, want dat schijnt de enige manier te zijn om hier in Den Haag iets voor de gemeenschap voor elkaar te krijgen.

Uiteindelijk heeft een zelfde soort chantage de VVD overstag doen gaan om die gebruikersruimte daar te vestigen.
En al zou onze juridische actie tegen de gemeente niks opleveren, dan zijn we in ieder geval gebaat bij de commotie die dat weer teweeg brengt.
Als de VVD deze kans om er op een nette manier vanaf te komen niet aangrijpt, dan blijven we dit en het volgende college ermee achtervolgen.

De sleutel van die gebruikersruimte bij ons in de brievenbus gooien mag ook, dan praten we nergens meer over.
Deal?

Maar als de VVD er voor kiest om die gebruikersruimte open te houden dan zal ze daar de gevolgen van moeten dragen
Ze weten heel goed dat we de media achter ons hebben staan.
Dat heeft David Rietveld tot zijn schade en schande ook moeten ervaren.

En waarom zo halsstarrig vast blijven houden aan dat vermaledijde drugshol.
Is dat het allemaal waard?

Jozias van Aartsen zag het toen ook al helemaal niet zitten. 
Die wilde niet eens met Jetta Klijnsma door de Schilderswijk lopen.

Zie hier zijn mening over overlastgevende verslaafden en hier hoe hij over veiligheid denkt

Zie hier tot slot nog Jetta Klijnsma, onze eigen Cruella de Vil als de hoofdrolspeelster, die het opneemt voor haar 101 verslaafden.

Reageer...