denhaag4u

Wat kost de gebruikersruimte aan het Vennepark?

Ja, goeie vraag, maar daar krijgen we natuurlijk geen antwoord op.
We vonden een kostenoverzicht van de gebruikersruimte in Leeuwarden 
en daar zijn we dan maar op voort gaan borduren.

Rapportage van de Externe Advieswerkgroep
Gebruikersruimte Leeuwarden

Definitieve versie 02-06-2003

Complete versie

Cijfers maal 1.000

In dit overzicht kunnen we dus uitgaan van het volgende;
De extrapolatie van 28 naar 60 uur is op basis van de kosten van 28 uur : 28 x 60 uur x 90%
De gebruikersruimte is 7 dagen per week open, dat is 56 uur.
Dus die 60 uur kunnen we aanhouden. Een bedrag van 630.000 euro.

De cijfers zijn van 2002
Er is een indexering toegepast van 2,5% per jaar.
In 2002 werd de euro ingevoerd en u weet wat dat voor invloed gehad heeft op de prijzen.
Het totaal is met die 2,5%  natuurlijk te laag,maar we moeten ergens vanuit gaan.
Dan komt het huidige overzicht er als volgt uit te zien.

We komen op zo'n 750.000 euro voor 2009.

Omdat er minimaal  3 personen aanwezig dienen te zijn als de ruimte open is, worden dat, bij 365 dagen open;
365 dagen x 8 uur x 3 personen gedeeld door een FTE van 1.750 uur is 5 FTE totaal
Open met vakanties, vervanging ziek personeel etc. Totaal 6 FTE (Full Time Equivalent, moeilijk woord voor volledige baan van 36-40 uur)

Dus zo gek is die opstelling niet hierboven.

Maar wie gaat nu de burger vertellen, dat buiten wat een verslaafde nog weet te roven en aan overige schade weet te veroorzaken, wij 732 euro per maand, per persoon betalen om die drugs, die met het geroofde gekocht zijn, straffeloos te gebruiken?

Zie ook D66 en CDA willen Vennepark sluiten.