Home

Den Haag stelt VCP in werking. 

VCP mist doortrekking Mercuriusweg naar de Utrechtsebaan.
En sloop het Bernhardviaduct.

Het probleem is dat de Utrechtsebaan aftakkingen heeft als het Schenkviaduct en het Bernardviaduct en die leiden je vanzelf het centrum in en dan ga je dat verkeer weer noodgedwongen óm het centrum heenleiden.
Dan kan je als stadsbestuur wel zeuren over het feit dat al die auto's door die binnenstad rijden, maar dat is wel je eigen schuld. Zorg gewoon dat ze er niet hóeven te komen.
Omdat de Binckhorst in herontwikkeling is, kan je natuurlijk ook de Neherkade met de Mercuriusweg aan laten sluiten op de Utrechtsebaan.
De aansluiting Maanweg is altijd al uitermate ongelukkig geweest, want die krijgt ook het verkeer Voorburg te verwerken en vervolgens wordt je via de Maanweg, langs het Schenkviaduct of door de Koningstunnel wéér het centrum ingeleid. Ze vrágen er gewoon om.
De basis is van meet af aan fout geweest en daar stapelen ze dan weer fout op fout op.
Met de aansluiting op de Neherkade, dus direct op de centrumring, zal het merendeel daarvoor kiezen, maar dan zal er wel een tunnel aangelegd moeten worden bij de Rijswijkseweg, want de huidige situatie zorgt voor te veel oponthoud en kan daardoor de verkeersstroom niet aan. En dan kunnen de maatregelen voor de binnenstad 'verzacht' worden, want je hebt gewoon minder doorgaand verkeer. Breek desnoods het hele Bernardviaduct af of gebruik het alleen nog maar voor het busverkeer. Adri Duijvestein had tenminste het lef om al met die gedeeltelijke sloop te beginnen omdat dat dwarswegenplan toen niet door ging en er werd  gepleit om dat onding in zijn geheel af te breken.

Mensen willen gewoon Den Haag uit en in, naar hun eigen wijk en huis, maar moeten met het huidige VCP noodgedwongen en wereldreis maken met veel extra oponthoud, stoplichten en dat kost veel meer reistijd en brandstof en dat resulteert juist in nóg meer luchtverontreiniging.
En inderdaad, de meeste mensen hebben in het centrum niets te zoeken, maar rijden daar noodgedwongen doorheen bij gebrek aan een goed alternatief om de stad in en uit te komen. De wijken te bereiken, het “achterland’ zoals Transvaal, Regentes etc.
En dat VCP is gewoon een ondoordacht alternatief, het centrum is een storende factor tussen hun huis en de uitvalswegen, een ongewenste hobbel die ze moeten nemen. Letterlijk met die viaducten.
Dit bestuur blijft voortborduren op verkeerde besluiten uit het verleden.

De hele Utrectsebaan is een miskleun, een autoriool dat Bezuidenhout nodeloos opsplitste om dood te lopen tegen het Esso gebouw, nu de rode olifant geheten(?)
Net als het Bernardviaduct dat als een moloch de stad inrolt om vervolgens tegen het Spui dood te lopen.

Jokinen, een stadsplanoloog in opleiding (spiegel) en nu gezaghebbend in Amerika, had het goed gezien in de jaren zestig toen hij met één pennenstreek de Utrechtsebaan projecteerde over het spoorwegtracé van het Centraal Station en dat station wilde laten vervallen. Hollands Spoor zou genoeg moeten zijn.
Dié Utrechtsebaan sloot naadloos aan op de Koningskade zonder er één huis voor hoeven te slopen.
Zelfs Noordanus heeft op een bijeenkomst in het VNO-NCW gebouw toe moeten geven dat die jongeman het toentertijd goed gezien had, en stelde dat de huidige situatie helaas onomkeerbaar was geworden. 
Maar dat was de mening van Noordanus.
Dat Centraal Station kan nog steeds weg. Waar een wil is komt een weg.

Reageer.......