Naar de beginpagina van Komp u ter hulp

We willen uiteindelijk 7 leerwerkcentra, zoals we die aan de Piet Heinstraat 42 - Elandstraat 17 hebben.

Daarnaast is het zo dat bewonersorganisaties (BO’s) moeten bezuinigen en zullen er ongetwijfeld een aantal  zijn, die eigenlijk geen bestaansrecht hebben, maar wel een basisbudget krijgen op basis van het aantal inwoners, die ze zouden móeten vertegenwoordigen.
Nu wordt er ook bezuinigd op de bibliotheken en er wordt verondersteld dat van de 19 bibliotheken er 12 of 13 zouden moeten sluiten.
De biebs geven ook pc cursussen en die zijn inmiddels, voor wat betreft hun capaciteit, dit jaar al geheel volgeboekt.
Als een fiks aantal biebs dan ook nog gesloten gaat worden, zullen die pc lessen danig in de knel komen.

Het voorstel is dan als volgt.
10 tot 25 organisaties zorgen voor tafels stoelen en een internetaansluiting en wij zetten daar 5 tot 10 les pc’s per locatie neer. 
Buiten de 10 locaties de we al voor specifieke organisaties hebben ingericht.

Onze jongeren in opleiding richten die pc’s in,  installeren ze ter plaatse, de router, de hubs, de kabels etc. En we zorgen er ook voor dat het blijft draaien en indien noodzakelijk er defecte onderdelen vervangen worden.
We plaatsen ook een centrale printer die eventueel ook via het netwerk gekoppeld wordt aan de reeds aanwezige computers van die organisatie.

Het komt dan neer op uiteindelijk 7 leerwerkcentra in een aantal wijken met daar omheen 3 tot 4 (totaal 25) locaties met les pc’s. En de begeleiding voor die cursisten wordt verzorgd door de maatschappelijke stage.En die jongeren kunnen dan met die pc's weer geholpen worden met de huiswerkbegeleiding.

BO's die moeite hebben om aan te tonen wat ze nu eigenlijk doen, kunnen vanwege die pc lessen met die stagiaires daar enige legitimiteit aan ontlenen.
Wat natuurlijk niet wil zeggen dat waar onze pc's staan, die BO's er allemaal een beetje met de pet naar zouden gooien. Maar wie de schoen past....
Veel BO's hebben het razend druk. Die hebben zelfs helemaal geen tijd om ook maar te protesteren tegen die voorgenomen bezuinigingen. Maar kunnen wel op deze wijze vanwege dat onderwijsaspect, daarop anticiperen.

Wel vragen wij ons af waarom een school 60 euro krijgt voor het begeleiden van die stagiaires (max. 18.000,- per school) terwijl de mensen op de werkvloer er over het algemeen niets voor krijgen. Door die jongeren bijvoorbeeld een beltegoed te geven van 20 euro, na het afronden van hun stage, hopen we een estafette-effect te bereiken, zodat men niet voortdurend op die jongeren hoeft te “jagen”.
Dat zou dan uitonderhandeld moeten worden, want in die 60 euro zit wel " begeleiding op de werkvloer of mensen die gastlessen geven en e
en tegemoetkoming voor stagebieders, bijvoorbeeld voor onkosten voor materialen die nodig zijn tijdens de maatschappelijke stage."

Voor wat betreft die 7 leerwerkcentra zijn we voor onze 2e locatie in onderhandeling met Staedion die bezig is met het nu leegstaande voormalige kantoor aan de Guntersteinweg van hen, om dat te bestemmen voor organisaties die in het kader van de krachtwijkenaanpak een toegevoegde waarde hebben. Verder hebben wij nog steeds de te sluiten gebruikersruimte aan het Vennepark in het vizier als eventuele 3e locatie.

En we hebben nog wel een paar ideetjes uitgewerkt voor de in onbruik geraakte schuilkelders.

Zoals die onder de Delftselaan.

Onder de Westeindebrug 

En de nog nooit gebruikte parkeerkelder van 1.200 m2 onder het Cruyff Court aan de Gerard Doustraat / Van Mierisstraat.

Meer informatie;
Uitrol Komp u ter hulp in Den Haag

Nu ook Klik en Tik. Surfen op het internet voor beginners

auto">En we hebben nog wel een paar ideetjes uitgewerkt voor de in onbruik geraakte schuilkelders.

Zoals die onder de Delftselaan.

Onder de Westeindebrug 

En de nog nooit gebruikte parkeerkelder van 1.200 m2 onder het Cruyff Court aan de Gerard Doustraat / Van Mierisstraat.

Meer informatie;
Uitrol Komp u ter hulp in Den Haag

Nu ook Klik en Tik. Surfen op het internet voor beginners