Denhaag4u

Drugshol Vennepark

Dinsdag 9 maart 21.05 uur in TROS RegelRechthttp://trosregelrecht.nl/

Reageer........

Van de 600 m2 van  het voormalige politiebureau wordt maar 65 m2 daadwerkelijk gebruikt door 22 verslaafden die 33 bezoeken afleggen per dag.
En dat terwijl de capaciteit berekend is op 25-30 bezoekers tegelijk op enig moment.
Bezoek mag per keer maar maximaal 1 uur duren.
Dat betekent dus 8 uur x 25-30 bezoekers = 200-240 bezoeken maximaal per dag.
Laten we het op de helft, 100-120 houden en dat benadert nog bij lange na niet de huidige bezoekersaantallen van 22 personen die dagelijks 33 bezoeken afleggen.
Maar het gaat echt dicht of het nieuwe college mag het de komende 4 jaar elke keer weer opnieuw blijven uitleggen.
Want we blijven er tegen ageren, net zolang tot we de sleutel van dat drugshol hebben om daar ons volgende leerwerkbedrijf te vestigen. Het kan niet zo zijn dat de "belangen" van Parnassia/Brijder die 22 verslaafden, die helemaal niets toe te voegen hebben aan onze maatschappij, prevaleren boven die van de 200-240 jongeren die we daar jaarlijks op kunnen  leiden, om ze vervolgens direct van niveau 0 naar niveau 3 door te laten stromen.

En uiteindelijk is het sluiten van dat drugshol een taakstelling zoals deze in onze statuten staat omschreven en die dienen we gewoon uit te voeren.

ap Animated Gif Fire (109)
 

 

 

 

 

 

Reageer........