Piet Heinstraat 42
2518 CJ ’s-Gravenhage
Afgifte goederen en
ingang Dubbelklik leslokaal
Elandstraat 17
2513 GL ’s-Gravenhage

 

 

…………..Advocaten
Postbus……..
………  DEN HAAG

2 jan 2010 

Betreft; Gemeente Den Haag versus het verdrag van de rechten van het kind.

Geachte mevrouw, meneer;

Bij deze willen wij u vragen of u na het lezen van het onderstaande betoog, aanknopingspunten kan vinden om de gemeente Den Haag voor het gerecht te dagen.

Wij zijn een stichting die voortijdige schoolverlaters zonder diploma (16-18 jaar) een opleiding van 3 maanden laten volgen voor computerhersteller. Naast het praktijkonderwijs krijgen ze on-line huiswerkbegeleiding voor het Engelstalige examen TIA+  waarmee ze een internationaal erkend ICT deelcertificaat kunnen behalen. Met dat certificaat kunnen ze als zelfstandige gaan werken, of in loondienst en doorleren, of terug naar school instromen voor een MBO of HBO-ICT opleiding  Wij streven naar 50 cursisten per jaar.

Nu gaat het om het volgende;
In de voorgaande jaren hebben wij ook nog ruim 1.000 computers met Nederlandse taallessen geplaatst bij kinderen waarvan de ouders geen of weinig Nederlands spraken.
Wij hebben in de directe omgeving van de harddrugsgebruikersruimte aan het Vennepark, het voormalig politiebureau aan de Van der Vennestraat 85, zo’n 200 computers staan.
Minderjarigen, waaronder zogenaamde 12 minners, worden op het ogenblik ingezet door dealers die hen als koeriertje laten fungeren.
Gezien art. 33 van het verdrag van de rechten van het kind, de overheid kinderen tegen drugs en de handel daarvan dient te beschermen, willen wij de gemeente Den Haag in gebreke laten stellen.
Direct tegenover het “drugshol” bevindt zich een kinderspeelplein en wij moeten dan die kinderen vertellen dat ze hun uiterste best moeten doen, zodat ze straks in een maand misschien net zoveel verdienen als die dealers nu in een paar uur doen.

Wij hebben onze statuten dermate geformuleerd, dat wij die bewoners rechtsgeldig kunnen vertegenwoordigen in een eventuele rechtszaak.
Zie bijlage.
Ze noemen een gebruikersruimte ook wel een controversiële voorziening.
Nu minister Gedra Verburg bereid is gevonden om 1 miljoen euro te spenderen aan een opknapbeurt van dat Vennepark, is dat volgens ons en de bewoners weggegooid geld, zolang die gebruikersruimte daar blijft.
We hebben echter 2 gebruikersruimten. 
De 2e bevindt zich aan het Zieken 107.
Nu worden die 2 gebruikersruimten maar matig bezocht, terwijl juist de overlast aan het Vennepark toeneemt.
Een gebruikersruimte heeft een maximale capaciteit van 35 personen tegelijk op enig moment en er komen per locatie maar 20-25 mensen verspreid over de gehele dag. Met die argumentatie willen wij dan ook dat de locatie Vennepark leegkomt en de verslaafden alleen nog maar het Zieken gebruiken
Ons 2e belang is die ruimte zelf.
We willen in de regio 5 leerbedrijven vestigen voor die voortijdige schoolverlaters.
Nu kunnen we er 50 per jaar op onze huidige locatie (160m2) onderwijzen, maar aan het Vennepark (600m2) kunnen we 200-250 jongeren per jaar op laten leiden.
In wezen is het te gek voor woorden dat van die locatie er maar 65 m2 echt gebruikt wordt om die verslaafden hun drugs te laten gebruiken en het de gemeente (ons), 600.000 euro per jaar kost. Buiten wat er dan nog via die eveneens door ons betaalde AWBZ en WMO naar toestroomt.

Indien u van mening bent dat het bovenstaande voldoende aanleiding vormt om de gemeente voor het gerecht te dagen in deze kwestie inzake art. 33 of  andere van toepassing zijnde overtredingen**, verzoeken wij u ons aan te geven welke tijdsduur hier mee gemoeid is en waar we bij benadering rekening mee moeten houden, voor wat betreft uw honorarium.  

**Het gaat bijvoorbeeld om het recht op onderwijs, gezondheidszorg, en een veilige plek om te wonen en te spelen.

In afwachting van uw berichten.

Stichting Komp u ter hulp

A.H. Mertens
Voorzitter.

www.komp-u-ter-hulp.nl 

 

         

  Reageer...