Vennepark gaat op de schop 

Voor krap 1 miljoen euro

Zie ook; SP belazert de bewoners aan het Vennepark

Het was bekend dat het Vennepark op de schop zou gaan.
De bewoners is niks gevraagd zoals gewoonlijk. 
Hoewel het wel fijn is dat het zeer gebruiksonvriendelijke plein met zijn onpraktische niveauverschillen nu aangepakt gaat worden.
We denken wel dat vanwege die harddrugsgebruikersruimte de bewoners niet echt verlegen zitten om een gouden plein vól met verslaafden.
Het blijft natuurlijk de door Jetta Klijnsma's PvdA, en rest van dat college, de kunstmatig gecreëerde mestvaalt van de Schilderswijk. 
Ook de VVD heeft behoorlijk wat steken laten vallen. 
Want Sander Dekker had beloofd dat hij bij overlast de stekker er uit zou laten trekken.  (zie bron voorzover het er nog blijft staan.)

De bebouwing rondom het Vennepark is in 1999 gesloopt aan de zijde van der Vennestaat en de gehandhaafde bebouwing aan Snijdersstraat en Van der Neerstraat hebben een hoog niveau renovatie ondergaan met ook gedeeltelijk nieuwbouw.
De nieuwbouw bestaat uit hoofdzakelijk koopwoningen en winkels (ook koop)
Het plan van Stawon voor een integrale aanpak van alle pleinen in de Schilderswijk bestaat al langer.
Wij hadden er al op ingespeeld omdat de parkeergarage onder het huidige speelplein nu niet echt goed verhuurbaar blijkt te zijn, door daar een locatie voor Komp u ter hulp te plannen.

De speelplaats aan het Vennepark is dan wel omstreeks 2002 aangebracht maar het is niet echt gebruiksvriendelijk door de vele niveauverschillen en die bunkerachtige nooduitgangen met luifels waar allerlei gespuis zich ophoudt.
De opknapbeurt is inderdaad hard nodig, maar zolang dat drugshol daar blijft met die verslaafde bezoekers, die tegen alle regels in maar over dat plein blijven lopen, zal er van een optimaal gebruik van het speelplein geen sprake kunnen zijn.


 

Door de aanwezigheid van de harddrugsgebruikersruimte is de niet meer te keren teloorgang definitief ingezet. Daar helpt geen nieuwe boom op graszode meer aan.
Al plavei je de straten met goud, zolang dat drugshol er is zal het niets worden.
Het meest frustrerende is wel dat de ouders hun kinderen daar verbieden te spelen.
Omdat er aan de zijde van de Snijderstraat nog enige zitgelegenheid is, zijn alle activiteiten aan die zijde, omdat de ouders en/of de buren daar dan nog oog op de kinderen kunnen houden.
Het grootste gedeelte van het plein is door de ouders tot een no-go-area aangemerkt voor de kinderen.
Die voortvarende krachtwijkaanpakkerts kunnen zich dan ook beperken tot een klein gebied aan de zijde van de Snijdersstraat. Ongeveer 1/7 van  het plein en dan kan Gerda weer 6/7 oftewel 835.000 euro gebruiken waar het wel zin heeft.

De rest kan je inrichten als jungle voor de verslaafden, de dealers de heroïnehoertjes en niet te vergeten het Haagse bestuur dat dit allemaal mogelijk heeft genaakt.
We hadden liever gezien dat ze met zoveel voortvarendheid Jetta Klijnsma op haar nummer hadden gezet met die idioterie van haar, waar de mensen al jaren onder gebukt gaan.
Maar wij van Komp u er hulp bestaan niet dánkzij maar óndanks de gemeente.
Daar mogen ze best trots op zijn, hoe ze die welzijnsorganisaties fêteren met miljoenen die ze alleen maar gebruiken om hun eigen toko overeind te houden en aan de echte problemen niets doen.
We hebben 1.065 pc's in Den Haag staan met Nederlandse taallessen bij kinderen waarvan de ouders geen of weinig Nederlands spreken.
Daarvan staan er zo'n 200 rondom het Vennepark. 
En dan mogen wij die kinderen gaan vertellen dat ze hun uiterste best moeten doen om straks in een maand net zo veel te verdienen als dat een dealer bij die gebruikersruimte in een paar uur doet.
Want dat is het wijdverbreide misverstand.
Die verslaafden krijgen geen drugs. Ze moeten blijven roven en stelen om in de gebruikersruimte drugs te kunnen gebruiken.

Als u uw kind betrapt op het stelen van spullen om die voor geld te verkopen, om dan van dat geld snoepjes te kopen, dan gaat u dat kind straffen.
In ieder geval duidelijk maken dat het niet mag. En die verslaafde die eigenlijk ook gestraft moet worden, wordt beloond met een mooie kamer waar hij die met diefstal verkregen snoepjes mag gebruiken.
Zelfs nog onder dik betaald toezicht met koffie en een broodje er nog bij. En nu ze onder vuur liggen met die gebruikersruimte en Bert van Alphen zegt niet over bezoekersaantallen te beschikken, schudden wij ze zo uit onze mouw.

"U
itgerekend rond het Van der Vennepark wonen mondige allochtonen waar de Haagse politiek anders zo trots op is. Dit zijn de mensen die er voor kozen om in deze moeilijke wijk een huis te kopen en hun kinderen op te laten groeien. Dat ze door de Haagse bestuurders worden afgedaan als lastige bewoners op het moment dat ze voor hun belangen opkomen, doet hen geen recht."

De raad wordt gewoon een rad voor ogen gedraaid. Maar dat schijnen ze nogal prettig te vinden, want het dossier Vennepark ligt nogal gevoelig bij alle voorstemmers die de ogen uit hun hoofd dienen te schamen.

Hoe haal je het in je hoofd. eerst nieuwbouw plegen, een speelplein met nul drugsoverlast, de bewoners hun nek uit laten steken daar een huis te laten kopen en vervolgens een drugshol daar neer te gooien, zodat men als eigenaar van de één op de andere dag in en onverkoopbaar huis zit en de buurt weer 10 jaar wordt terug geworpen. De bewoners worden gewoon gemangeld. Niet gek dat die volkswoede wel tot een uitbarsting moest komen

Maar nu hebben wij als stichting onze zinnen op dat pand gezet. 
Onze voortijdige schoolverlaters richten locaties in de omgeving in, met computers en het programma Dubbelklik. Het streven is 25 Dubbelklik locaties in Den Haag te realiseren
En dat lukt nog steeds zonder bemoeienis of steun vanuit het ijspaleis, dat haar mond vol heeft over NEE mee-doen. Want wij zijn natuurlijk niet aardig omdat we hun Venneparkspeeltje af willen pakken en als je niet aardig bent voor dit college krijg je niks. Dat ze niet ons, maar die jongeren daarmee tekort doen, zal ze een zorg zijn. De bewoners klagen ook dat de speelattributen steeds vernield worden. Nog een reden om ons opleidingscentrum daar te vestigen want als jongeren pc's kunnen herstellen dan hebben ze het te druk om er geld mee te kunnen verdienen. Dan is er een alternatief in plaats van te moeten hosselen.
Misschien moeten we Den Haag maar even links laten liggen vanwege het stuitende gebrek aan medewerking en gaan we naar Leidschendam-Voorburg, Wateringen en Rijswijk, want daar heeft men er wél oren naar. 
Ook gezien de ontwikkelingen met het GBO.
Het vreemde is dat in de lagere regionen, de mensen op de werkvloer van de gemeente Den Haag ons wel ter wille zijn, maar van hogerhand blijft het toch angstig stil.
Vanuit het ijspaleis laten ze de belangen van nooit meer maatschappelijk kunnende functionerende verslaafden prevaleren boven de ontwikkeling van jongeren die nog een heel leven voor zich hebben.

En we waren al langer bezig met allerlei ongebruikte parkeerkelders en schuilkelders aan de Delftselaan en bij de Lijnbaan.

Voorlopig gaan we per 1 januari naar de Piet Heinstraat 42  doorlopend naar de Elandstraat
Het is 160 m2, maar we willen uiteindelijk 300-400 m2 hebben.
We streven naar 5 locaties als opleidingscentrum in de regio.

Mondriaan heeft 7.000 pc's en als er een aantal zijn afgeschreven gaan deze naar Leergeld waar 2e en 3e jaars ICT studenten die in orde maken. Leergeld bezorgt die bij jongeren die een Ooievaarspas hebben.
Komp u ter hulp verzorgt de licenties voor XP en Office 2003. Daar betalen we Microsoft 6 dollar per pc voor.

Leergeld krijgt er steeds meer taken bij en komt met een ruimteprobleem te zitten. Komp u ter hulp zal de inmiddels uitgevallen pc's voor hen herstellen, want dat loopt niet lekker.
De wens is dan ook om alles bij elkaar te zetten. Dan is alles wat met jongeren en pc's te maken heeft geconcentreerd in  één gebouw en kunnen we ook nog meer betekenen voor al die mensen die nog nooit met een computer hebben gewerkt.
Vennepark is 650m2 en dat wordt nu alleen maar gebruikt om criminelen te laten snuiven, spuiten en slikken en dat kost ons als werkende Hagenaars ook nog eens 732 euro extra per verslaafde per jaar.
Dik 7,5 ton per jaar, en gewoon overlast kunnen blijven veroorzaken en vrijblijvend verslaafd mogen blijven. Bert van Alphen houdt het op 6 ton die ze er zelf op toeleggen, maar er komt natuurlijk nog wat bij aan geld, dat via de WMO en AWBZ daar naartoe stroomt.

Allemaal zielige mensen die hulp nodig hebben (?) terwijl er totaal voorbij gegaan wordt aan al die mensen die gewoon hun kinderen naar behoren willen opvoeden en een fatsoenlijk leven proberen te leiden.
En nu Bert van Alphen de hete adem in zijn nek voelt dat hij zijn Vennepark-speeltje kwijt dreigt te raken is men van Brijder nu koortsachtig bezig om de bezoekersaantallen op te krikken omdat hij aan wil tonen dat er wel degelijk 2 gebruikersruimten open moeten blijven.
Sinterklaas erbij, extra spelletjes, meer maaltijden, het kan niet op.
Elke verslaafde wordt gemaand zich aan het Vennepark te vervoegen op straffe van afkicken waarschijnlijk. Want afkicken wordt als een straf gezien omdat ze dan alle aandacht en in de watten leggerij van die knuffelparmaffia kwijt dreigen te raken.

Reacties...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klein gebied