27 juni 2008

Update; Rechter verbiedt downloaden meer...
De Nederlandse stichting ter bescherming van de rechten van de entertainment industrie heet BREIN en die hanteert het standpunt dat muziek via Limewire of andere p2p systemen verspreiden illegaal is. 
Dat klopt, maar het zijn net ambtenaren. 
Ze liegen niet, ze vertellen gewoon niet alles.
Alleen het uploaden, het verspreiden is niet toegestaan, maar downloaden is/was wel toegestaan.
Nederland is/was een download paradijs.
Van onze wetgever mogen we nog steeds alle muziek en video downloaden
en kopieren, zelfs als de leverancier illegaal opereert.

Hoewel je natuurlijk altijd voor en tegenargumenten zal blijven houden.

Heffingen CD's en DVD's

De heffing voor cd's en dvd's is/was ter compensatie van het mislopen van inkomsten vanwege het tot nog toe toegestane downloaden. Nu dat verboden is, (in eerste aanleg) vervalt de rechtsgrond voor die heffing, maar de rechter ging daar niet in mee. Die stelt dat de heffing wel terecht is, maar acht zich niet bevoegd om een uitspraak te doen over de hoogte van die heffing.
Zie het vonnis van 25 juni 2008. en hier een normaal leesbare uitleg.Nu doet zich vanaf 25 juni de vreemde situatie voor dat je volgens de wet wel mag downloaden maar van deze rechter nu niet meer. Het houdt in dat een rechter je alleen maar kan veroordelen als zij aangifte doen en dan pas loop je het risico veroordeeld te worden tot een boete.
Economische delicten zijn altijd af te kopen. We wachten de uitspraak van de hoge raad wel af.


Boetes en schikkingen.
Brein en Thuiskopie kunnen als stichtingen nog steeds geen boetes opleggen, maar doen daarom heel schlemielig en schikkingsvoorstel om strafvervolging te voorkomen. En dat hoef je dus niet te accepteren. Met die uitspraak van de rechter kan je er dus op wachten dat ze schikkingsvoorstellen gaan doen bij bedrijven of personen die uiterst capabel zijn op zowel IT-technisch als juridisch gebied, en dan zijn de rapen gaar. Een strafbaar feit constateren en dan geen aangifte doen, maar het door middel van een naar afpersing riekende schikking proberen te schikken.

Verdacht worden van een winkeldiefstal omdat je nu eenmaal in die winkel was, maar als je 50 euro betaalt aan de chef dan praat hij nergens meer over?
En als er al sprake was van diefstal, dan wordt er geen aangifte gedaan? En wat is er dan gestolen, kunnen ze dat vertellen?

Downloaden is/was toegestaan, alleen uploaden c.q verspreiden niet.
Voorlopig gaan we gewoon uit van de wet die het nog steeds toestaat en onze Hirsch Ballin zal er wel weer wat op vinden. Tenslotte was er ons ooit het zoet beloofd en dit kost ze gewoon helemaal niets.

Zorg dan ook, dat je nooit muziek in je gedeelde map hebt staan (shared folder), maar verplaats dat naar een andere map op je pc. Uit je gedeelde map halen anderen weer muziek uit jouw pc. Dat heet uploaden en dat mag nou juist niet. Wil je echt geen risico lopen, omdat morgen een rechter misschien anders beslist, dan kan je de gedownloade bestanden vrij eenvoudig legaliseren, zodat je er ook straks niet op aangesproken kan worden.
Als je een blanco cd/dvd koopt, betaal je namelijk een toeslag om de gederfde inkomsten van de artiesten enigszins te compenseren.
Daar dekken de Breinen in Europa hun algemene kosten mee. Dat was tenminste de bedoeling.
In heel Europa is die toeslag zo een beetje hetzelfde, maa
r in Nederland is die toeslag zowat verdubbeld.
Da
t was een besluit van onze immer inhalige overheid. Overigens in overleg met de muziekindustrie, die hier zijn kans schoon zag. Maar wie het onderste uit de kan wil ...
Resultaat is dat alle cd-fabrieken nu zo een beetje
allemaal in het buitenland zitten en netjes die lagere toeslag afdragen aan de niet Nederlandse Breinen en vervolgens vanwege het vrij vervoer van goederen, die cd's/dvd's in Nederland verkopen.
De buitenlandse Breinen worden moddervet en bij de Nederlandse Brein is schraalhans keukenmeester. Daarom blijven ze zo zeuren.
Het komt er dus op neer, dat als je de gedownloade bestanden op een cd/dvd brandt, of op een andere drager zet waar die heffing voor is betaald, het legaal is geworden omdat je bij de aanschaf die toeslag hebt betaald. En vervolgens mag je, geheel legaal, een kopie voor eigen gebruik op je computer en op je mp3 speler hebben staan en ook in
je auto.
Daar is volgens ons juridisch geen speld tussen te krijgen.
Dus zorg er voor dat je een brander in je pc hebt en die muziek eenmalig op een cd/dvd brandt.  Als Brein toch die bovenmatige toeslag wil hebben, dan zouden ze een soort banderolle systeem moeten gaan gebruiken op die blanco cd's/dvd's zoals bij de sigaretten.
Maar het opleggen van een doelbelasting en die vervolgens aan een private stichting afdragen zal wel niet gaan lukken.
Brein is namelijk geen onderdeel van justitie en is alleen maar een stichting die zich slechts beroept op de
wet naburige rechten en wekt, ons inziens, ten onrechte de indruk dat zij een justitieel overheidsorgaan zou zijn. Zij suggereren op hun site heel duidelijk dat al hun acties rechtsgeldig zouden zijn en daar zetten wij nog wel een paar vraagtekens bij.
Voorlopig is de overheid winnaar, want ze heeft het BTW-tarief op cd's/dvd's verhoogd van 6% naar 19% tot grote ergernis van het gehele onderwijs.


Zie ook; de uitzonderingsclausule van het auteursrecht.

Thuiskopie, Brein etc, behartigen helemaal niet de belangen van de artiesten.

Ze behartigen alleen de belangen van de muziekindustrie en met name alleen zichzelf.
Niemand kan en zal ook ooit te weten komen wat en van wie jij download en op je pc of op je mp3 speler hebt staan en waar naar wie er geld naar toe moet.
Ze betalen van die  heffing hun algemene kosten, huisvesting, salarissen etc.
Daar ziet geen artiest iets van. 
We zouden ook niet weten hoe je dat tussen de rechthebbenden kan verdelen als je niet weet wie de rechthebbenden zijn.

Zij zeggen dat ze nu de opgepotte 44 miljoen alsnog uit gaan keren aan die artiesten in plaats van aan die cd/dvd fabrikanten.  
Wij denken dat ze het eigenlijk gewoon niet willen geven.
Om de reden dat ze zelf niet kunnen weten waar het geld naar toe moet. En als ze het aan die cd/dvd fabrikanten geven zijn ze het echt kwijt.
En dat was nou net niet de bedoeling
Herbert Blankesteijn; Artiesten zien zelden of nooit royalties.

Internet providers kunnen niet gedwongen worden klantgegevens uit te wisselen in Canada en hier zal het wel dezelfde kant uitgaan.

Providers hoeven gegevens niet af te staan aan Brein

Dat ze van UPC toch gegevens verstrekken aan BREIN, een private stichting, is tegen alle regels in van de privacywet en heeft er alleen maar mee te maken dat zij films via hun netwerk tegen betaling willen aanbieden en derhalve worden ze door de entertainment industrie onder druk gezet. Anders geen filmpjes. Dus ook geen centjes.