Naar de beginpagina van Komp u ter hulp

Den Haag houdt nog maar 6 of 7 van de nu 19 bibliotheken over.
Dat is 2/3 van de Haagse bibliotheken die worden wegbezuinigd.

Dat houdt in dat er voor Klik en Tik nog minder locaties beschikbaar zijn, voorzover daar al sprake van was. Die capaciteit moet dus elders worden gerealiseerd voor de maatschappelijke stage.

De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) vreest dat 3 op de 10 bibliotheken zal verdwijnen, als de bezuinigingen van de gemeenten doorgaan zoals nu gepland. Dit cijfer is vastgesteld op basis van prognoses van de afzonderlijke bibliotheken.

De provincie Groningen voorziet een daling van 30 procent, de gemeente Gouda een van tussen de 25 en 50 procent, en Berkelland voorziet dat 100 procent verdwijnt. In Rotterdam zullen maar 6 van de huidige 21 biebs overblijven, en in Den Haag nog maar 6 of 7 van de nu 19. In Amsterdam zijn momenteel 28 bibliotheken, straks nog maar 5 7. Vooral jongeren zullen de dupe worden van deze ontwikkelingen, aldus de VOB.