Denhaag4u

Fietstunnel Floris Grijpstraat Wassenaarseweg ?

Wéér geen verkeerslichten, zie het AD artikel

 
Een jeugdige fietser nadert het beruchte kruispunt in het Haagse Benoordenhout. 
De oversteekplaats wordt nu voorzien van knipperlichten. 
FOTO FRANK JANSEN

Een fietsers-voetgangers tunneltje?

Om het te verwijderen zandpakket er zowat recht uit te kunnen snijden, zou de zandgrond met een groutmengsel geïnjecteerd kunnen worden. Zie de informatie hieronder.

Het tunneltje zelf kan met betonnen prefab segmenten samengesteld worden..
Door de bovenkant op te ruwen hoeft er zelfs geen asfalt aangebracht te worden.

En het moet natuurlijk wel mogelijk zijn, want er is (nog) geen inzicht in wat er aan kabels en dergelijke
aanwezig is onder de grond.

Indien mogelijk, kan het snel voor wat betreft die oversteek van de Wassenaarseweg.
Na de voorbereidende werkzaamheden van het grout injecteren is het een kwestie van,

asfalt zagen, grond verwijderen, segmenten er in hijsen, aanstorten.
Dat moet op een zondag te doen zijn per wegdeel

Dat het in zijn geheel langer duurt is natuurlijk te begrijpen, maar de overlast voor het verkeer kan tot een minimum beperkt worden.
Om vandalisme en andere vervelende zaken te voorkomen, zou de tunnel afgesloten kunnen worden met hekken. 
Die zouden dan 1 uur voor schooltijd geopend  en 1 uur na schooltijd afgesloten kunnen worden.

De trappen kunnen eveneens van beton geprefabriceerd worden met een fietsgoot.

Meer betontrappen

Compenserend Grouten Meer informatie

Vloeibaar mengsel houdt Amsterdam rechtop

Meer informatie