Home Denhaag4u

Wijzigingen rijrichtingen in het Zeeheldenkwartier in het kader van het verkeerscirculatieplan (VCP)

Dat zal dan meer druk op de Laan van Meerdervoort en de Javastraat gaan opleveren.

Zie de inspraakbrief en het voorontwerp Noordwal.

Zie ook Onaangekondigd éénrichtingverkeer Chassestraat en Da Constant Rebecquestraat

Best wel storend is het feit dat de inspraakronde voor de Elandstraat al is afgerond. maar het onderstaande kaartje te samen met dat voorontwerp Noordwal pas op 3 november bij de mensen in de brievenbus viel. Waarschijnlijk hebben veel mensen nú pas door, wat er staat te gebeuren.