Naar de beginpagina van www.denhaag4u.net                           mail  team@denhaag4u.net

In de Elandkrant van febr. 2008, wordt aangegeven dat Haagwonen bewoners gaat vragen mee te denken over de inrichting van het plein. 
Dus bij deze alvast een aanzet.
Het voorstel is om de onlogische verkeersafwikkeling  te veranderen, het huidige éénrichtingsverkeer van Tasmanstraat en Van Diemenstraat door te trekken bij het plein.
Mensen die het stukje Witte de Withstraat bij Van Beek houthandel inrijden hebben toch al de intentie de Van Diemenstraat in te rijden
Met dit voorstel vervalt de doorrij-functie van de Witte de Withstraat om vanaf de Tasmanstraat met de auto de Van Diemenstraat in te kunnen komen.
Daarmee kan dan het stukje Witte de Withstraat bij Ariba alleen voor bestemmingsverkeer gemaakt worden voor auto’s, voor de bevoorrading van de winkels en de snackbar.
Daardoor ontstaat een veiliger voetgangersgebied,  het voorstel is om het fietspad glooiend zo’n  60 cm hoger aan te brengen.
Daarmee voorkom je dat kinderen en volwassenen tegen fietsers kunnen aanlopen.
De cirkels aan het begin en het eind zijn bedoeld om van niveau 0 naar die 60 cm te kunnen komen.
Het is alleen bedoeld als aanzet, als basis voor een goede verkeersafwikkeling en er zullen best wel mensen zijn die het plein prima in kunnen vullen.