Komp u ter hulp 

Op weg naar een erkende BVE instelling. 

De Commissie Onderwijs en Besturing BVE, die is ingesteld naar aanleiding van de negatieve 
publiciteit over het mbo, heeft haar rapport aangeboden aan de minister van OCW.

Commissie pleit voor richting en ruimte voor verbetering van het mbo

"Binnen de sector ziet de Commissie naast passie en grote betrokkenheid van medewerkers ook een gebrek aan probleemoplossend vermogen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het grote aantal kleine opleidingen dat in concurrentie wordt uitgevoerd, wat leidt tot ondoelmatigheid"

Komp u ter hulp wil leerlingen die uit het MBO dreigen te vallen, met Route 2 binnenboord houden voor het MBO en probeert met de toegevoegde Comp-tia opleiding het slagingspercentage te verhogen.
Het MBO heeft al te kennen gegeven dat Comp-tia te willen geven als aanvulling, maar kan niet voldoen aan die referte-eis van 500 praktijkuren en heeft geen budget voor de te betalen kosten van de examens. (216 - 264 euro, prijspeil 2010)

Leerlingen dreigen vaak uit te vallen wegens meervoudige problematiek en docenten zijn geen hulpverleners.
Daarom hebben wij als sociaal pedagogische jongerenhulpverlener Bram Stoop, die de problematiek zoveel mogelijk probeert op te lossen in overleg met jeugdzorg, De Jutters, Brijder-Mistral etc.

BVE - beroepsopleiding en volwassenen-educatie
VSV- voortijdige schoolverlaters
SZW- sociale zaken en werkgelegenheid
MBO- middelbaar beroepsonderwijs
WIJ -  wet investering jongeren

Route 2 Uitbesteden van leerlingen

Voorwaarden en doel Route 2