Denhaag4u                                                            Denhaag4u is een initiatief van Komp u ter hulp

                                                                                                

Wie gaat de spookfacturen van Buma / Stemra betalen?

Wij niet, want we houden natuurlijk niet van spookfacturen.
En als ze een factuur sturen of ze die dan wel even willen specificeren.
Welke You Tube filmpjes met welke muziek en of ze dan even willen aangeven welke artiest of groep dat is en of ze even willen aantonen dat ze dan ook de belangen daarvan rechtsgeldig vertegenwoordigen, middels een kopie van een machtiging waaruit blijkt dat ze namens die mensen op mogen treden

Want pas als ze aan kunnen tonen wie deze muziek heeft geproduceerd en die ook rechtsgeldig vertegenwoordigen, kunnen ze die € 130 : 6 = € 21,666666 krijgen. Eerder niet.

Slapen doen we ‘nachts. Elke Jan Doedel kan wel een factuur sturen.
Het meest vervelende is, dat ze nog niets eens iets leveren,  ja een rotstreek, maar dat is nu juist het meest ergerlijke.
Maar zolang ze niet aan het bovenstaande kunnen voldoen krijgen ze geen cent.
Ze krijgen een net briefje terug of ze maar even aan het bovenstaande willen voldoen met tevens de melding dat de factuur wordt betwist.

Er is geen fatsoenlijk (?) deurwaarders- of incassobureau dat een betwiste rekening gaat innen.
Die vordering zal eerst door de rechter toegewezen moeten worden, vooralsnog tot executie van het vonnis kan worden overgegaan. Vooropgesteld dat  Buma/Stemra of Brein in het gelijk worden gesteld.

Eigenlijk ligt hier ook een taak voor de KVK, want die dient haar leden tegen dit soort praktijken te beschermen of in ieder geval te waarschuwen dat er spookfacturen van die mistige rechtspersonen gaan rondwaren en dat betreft zeker facturen gericht aan rechtspersonen als stichtingen en verenigingen zoals wij en niet in het minst de particulier die ook geheel onterecht met boetes lijkt te worden bedreigd.

En daar zit hem nu juist de kneep, want ze leggen geen boetes op, ze leggen een voorstel tot schikking neer om rechtsvervolging te voorkomen.
En juist bij die rechtsgang moeten ze dus aantonen voor wat en waar die factuur betrekking op heeft.
Tenslotte heb je die specificatie nodig om in de gelegenheid gesteld te worden de betreffende filmpjes te verwijderen.
Je kan nog altijd met Irfan view het You Tube venster van zo’n filmpje er uit knippen en die afbeelding van een link naar You Tube voorzien.  

Zie ook onze info over downloaden en branden op cd’s met een reeds betaalde heffing.