Home 

Kan een BBLer zonder werkplek studievertraging claimen door handelwijze overheid?Zou de uitspraak van de rechtbank dat de Hogeschool aansprakelijk is voor vertraging studenten medische hulpverlening ook van toepassing kunnen zijn op het tekort dat straks aan BBL leerwerkbanen gaat optreden vanwege het verminderen van de tegemoetkoming in de kosten aan leerwerkbedrijven?
  
Studenten van de Hogeschool liepen studievertraging op vanwege een ontbrekende BIG registratie en konden derhalve geen stageplek vinden.
Maar MBOers die bij gebrek aan een BBL leerwerkplek noodgedwongen een BOL opleiding moeten gaan volgen, lopen ook een jaar studievertraging op omdat BOL 1 jaar langer duurt dan BBL.

Wat is er aan de hand?
Tienduizenden leerbanen op de tocht vanwege voorgenomen bezuiniging

Een BBL baan betekent 4 dagen werken en 1 dag school in tegenstelling tot BOL.

Dat is 5 dagen (reguliere) school.

BOL-MBO-4 is over het algemeen 3 jaar en BBL 2 jaar omdat je dan praktijkervaring opdoet in een bedrijf.  


Tot het schooljaar 2015/16 kreeg een werkgever die een BBLer in dienst had een groot deel van de afdrachten van het bruto loon terug.

Voor de belastingdienst een crime omdat voor elke leerling dat apart moest worden uitgerekend.  
Het was ook ondoenlijk om eerst af te moeten dragen als werkgever, en om het daarna weer terug te krijgen.

Voor het schooljaar 1016/17 werd de regeling omgegooid en kon elk leerwerkbedrijf dat een BBLer 40 weken een leerwerkplek gaf, met minimaal 600 aantoonbare begeleidingsuren, na het schooljaar in juli 2017 een tegemoetkoming krijgen van 2.700 euro die dan in dec. daarop toegekend zou worden.

Punt was echter wel dat naargelang het aantal aanmeldingen het totaal beschikbare bedrag pro rata verdeeld werd.

Dan kwam dan neer in 2017 op uiteindelijk 2.587,14 euro voor 1.280 uur BBL opleiding.

En dat dreigt nu nog minder te worden.
  

Een BOL opleiding ICT-MBO-4 duurt 3 jaar en dat houdt ook in dat de belastingbetaler daar 7.600 euro per jaar aan budget voor moet betalen.
Met de OV jaarkaart (1.200 euro) het onderhoud van de gebouwen plus de kosten van het ministerie heb je het dan over 10.000 euro per leerling per jaar.

BBL is 1 jaar minder.

Dat scheelt de belastingbetaler 10.000 euro en dan willen ze op die subsidie van 2.700 euro nog meer gaan beknibbelen.

Engelsen noemen dat penny wise, pound foolish.
Eigenlijk zou die subsidie verhoogd moeten worden naar 5.000 euro.
Dan scheelt het nog de helft van de kosten van een MBO jaar.
Met 1 jaar minder scheelt het de MBOer ook nog eens 1.600 euro aan schoolgeld en boeken.
   
Maar als die subsidie minder gaat worden, dan komen er minder BBL leerwerkplekken beschikbaar en moeten MBOers 1 jaar langer over hun opleiding doen dan nodig.
  

Reageer...!