Home 

ICT-BBL-MBO-3-4 opleidingen en basis website template voor leerlingen en cursisten van Komp u ter hulp met geen of weinig ICT opleiding

Curriculum met een eigen website
Onze jongeren in opleiding krijgen een heel curriculum af te werken.
De bedoeling is dat ze hun ervaringen en opgedane kennis, op een zich eigen te maken website plaatsen, om door te kunnen stromen naar werk of een hogere opleiding.
Bij voorkeur naar MBO-4 of HBO.
Er wordt streng op toegezien dat er niet van alles op wordt gecopy-paste, maar ze datgene wat op hun website staat ook daadwerkelijk beheersen inclusief de opbouw van hun site.
Komp u ter hulp staat boven alle domeinen als administrator.
Boven hun stand (kennis) leven via het curriculum van hun website wordt niet getolereerd en aangepast.
Bezoekers van die sites kunnen er dan ook van uit gaan, dat al het geŽtaleerde ook aan kennis aanwezig is.
   
BBL baan
Vanwege de gewijzigde regelgeving zouden we nu ook BBLers (4 dagen werk en 1 dag school) in kunnen laten stromen.
Als stichting hebben we geen budget voor een salaris, maar je krijgt wel koffie, thee en bergen aandacht.
En je kan dan wel 4 dagen aan je kennis werken met 1 dag school in de week.
Ook voor jongeren met een Wajong uitkering die we eerst opleiden naar MBO-3 niveau.
Doorstroom met MBO-1 naar MBO-3-4 
Of met een MBO-3 EVC naar MBO-4

Je bent via een vrijwilligersovereenkomst werkzaam voor Komp u ter hulp (eigenlijk meer voor jezelf).
En om aan die verzekeringseis te voldoen van de school ben je verzekerd via de Haagse Polis.
Daarnaast hebben we zelf ook nog een WA verzekering.

Maar bar weinig MBO's in de randstad hebben een toelatingsbeleid waarbij het mogelijk is om van MBO-1 door te stromen naar niveau 3 of zelfs 4.
Albeda-Zadkine, De helden van techniek, bieden je wel die mogelijkheid.

3 5 jaar overslaan bij Zadkine-AlbedaMet sept. 2016 van MBO-1 naar 2e klas MBO-3 en direct daaropvolgend in januari 2017 van hetzelfde schooljaar naar MBO-4 
En dat na een praktijkschoolstage bij Komp u ter hulp 
5 jaar achterstand ingehaald.

En hieronder nog een voorbeeld van een op te bouwen website

Meer informatie over trajecten en kosten

Maatschappelijke stages bij Komp u ter hulp

Reageer....