denhaag4u

CDA, D66: sluit gebruikersruimte Van der Vennepark

 

 


En die wens komt niet zo maar aanwaaien.
"De afspraak was dat extra politietoezicht zou worden ingesteld om te voorkomen dat de ruimte
overlast in de buurt zou veroorzaken."

In augustus zijn er 4 politiecamera's weggehaald die aan de lantaarnpalen hingen?
Men houdt zich dus helemaal niet aan de afspraken en het verwijderen van de camera's
verklaart voor en gedeelte de toegenomen overlast, waar natuurlijk de politie niks van weet.
Want zonder die camera's valt er niks te registreren.

De Haagse methode. Als je het niet ziet, dan is het er niet.
Maar er is meer aan de hand, want die gebruikers switchen tussen die 2 gebruikersruimten.
De éne keer stelen rond het Zieken, in die buurt drugs kopen en en dan die gebruikersruimte
daar in duiken en de andere keer aan het Vennepark. Fijn zo, 2 filialen voor dezelfde groep.
En er zijn erbij die een soort interne koeriersdienst er op na schijnen te houden.
Parnassia vindt het best want de factureermachine blijft wel (onterecht?) draaien.

Vandaar dat de bewoners een onderzoek willen naar het declaratiegedrag van
Brijder/Parnassia
.

Op de vragen van het CDA en D66 over hoeveel mensen er nu gebruik van maken reageerde Bert van Alpen met;  "er zijn 85 geregistreerde gebruikers."
Dat was de vraag niet.

De vraag was hoeveel er nu nog gebruik van maken.
Want hoeveel van die 85 zitten er vast, zijn er inmiddels onder dak of de stad uit.

En hoeveel blijven er nog over als die 50 veelplegers vóór december achter de tralies zitten.

En omdat Parnassia nu toch op de kleine voorzieningen moet gaan bezuinigen lijkt de keus om het Vennepark te sluiten voor de hand te liggen.

CDA, D66: sluit gebruikersruimte Van der Vennepark

woensdag 16 september 2009, 15:45  uur
                                                                            
De komst van de gebruikersruimte pal voor speelparkje stuitte van begin af aan op verzet van de buurt.

 

 

 

Rond de aangewezen gebruikersruimte in de Haagse Van der Vennestraat is de laatste tijd
zoveel overlast van tippelaars en dealers, dat CDA en D66 in de Haagse raad voorstellen
de voorziening te sluiten. Volgens de fracties kunnen de verslaafden allemaal terecht in de
andere gebruikersruimte aan het Zieken.
De gebruikersruimte die in 2005 werd geopend in het vroegere politiebureau in de
Van der Vennestraat is al van meet af aan omstreden. Buurtbewoners verzetten zich hevig
tegen de komst van het drugspand ter hoogte van het park dat voor veel kinderen een
geliefde speelplek was.
De afspraak was dat extra politietoezicht zou worden ingesteld om te voorkomen dat de
ruimte overlast in de buurt zou veroorzaken.
Toch zijn er de laatste tijd steeds meer klachten over tippelaars en dealers, zo constateren
CDA en D66.
De beide partijen menen daarbij dat de ruimte aan het Van der Vennepark steeds minder
nodig is, doordat het aantal gebruikers afneemt.
Volgens CDA en D66 kan worden volstaan met de andere gebruikersruimte aan het Zieken.
Momenteel staan veel gebruikers bij beide ruimten ingeschreven. CDA-raadslid Wil Vonk:
“Door al die dubbele inschrijvingen is het overzicht volkomen zoek.
Het lijkt me goed mogelijk er één te sluiten”.
CDA en D66 vragen zich af wat de gebruikersruimte kost en hoeveel personen dagelijks van de voorziening  gebruik maken.
“Als we toch moeten bezuinigen dan lijkt sluiting van het Van der Vennepark me een goede keuze”
aldus D66-fractievoorzitter Marjolein de Jong.

Zie de prognose van de kosten van het Vennepark

Bron Info Thuis

Sinds 2004 pleit D66 al voor een alternatieve locatie of sluiting van de gebruikersruimte op deze 
gevoelige plek. 
Lees hier ook een stukje 'archiefnieuws' uit 2004; regeren is vooruitzien...

Meer overlast;

“Maandag 20 april. 10 politiebusjes, 6 “donkerblauwe wagens” bij het Vennepark en Honthorststraat. Schoten en kogelvrije vesten. Niemand gearresteerd, mensen durven niets te vertellen. Rivaliserende Turken en Mocroos die het dealerterritorium opeisen? Niets in de media te vinden. Het bestuur wil dat drugshol niet sluiten en niet toegeven dat de bewoners met hun kinderen in ernstig gevaar verkeren”

Lees ook;
Downplayen door David Rietveld begonnen.

Meer artikelen over de drugsholen.

 

 

Het is natuurlijk heel simpel, want als die slachting heeft plaatsgevonden op 3 maart 2010 met 
die gemeenteraadsverkiezingen, dan wordt het Vennepark toch een hamerstuk op de agenda en 
gaat het gewoon dicht. Nu kan men het nog verkopen als een "succes" omdat het beleid van die 
daklozenhuisvesting zo voortvarend ter hand wordt genomen.

En we kunnen natuurlijk ook 1 of 2 weken vóór de verkiezingen van 3 maart 2010 een landelijke
protestmars organiseren tegen het drugsbeleid in het algemeen.
En die houden we dan aan het Vennepark en dan lopen we naar het Binnenhof om een petitie 
aan te bieden.
Dan komen ze uit Den Bosch (lucifers thuis laten) Amersfoort, Breda, Utrecht, Haarlem, Geleen, 
Delft, Leiden, Rotterdam, etc.
Zal best eens gezellig druk kunnen worden.

Zie ook; conflict in Den Haag

Reageer!