Goed nieuws show

        

En het blijven ambtenaren.
Ze liegen niet, ze vertellen gewoon niet alles.
In 2012 hadden we 36.250 schoolverlaters en in 2013 nog 27.950.
Een vermindering van 8.300 en dat is 23%.(22,9%)
Waarbij er 4.000 nog onterecht meegeteld waren in die 36.220.
De werkelijk daling is dan ook 4.300 jongeren.(?)
Na correctie is de daling dan nog maar 12%
Een verschil van 11% 
En ook dat nemen we nog met een pak korrel zout vanwege al dat gegoochel en gesjoemel met die cijfers.
Als er ooit een prijs uitgeloofd wordt voor de meest geloofwaardige cijfers dan zullen we dat VSV voordragen.


Aanges
cherpte meetmethode

Door aanscherping van de meetmethodes is voortaan nóg scherper in beeld te brengen welke jongeren daadwerkelijk uitgevallen zijn. Hierdoor kunnen scholen en gemeenten gerichter te werk gaan en worden ruim 4.000 eerder onterecht getelde jongeren niet langer aangemerkt als voortijdig schoolverlater. Het gaat bijvoorbeeld om jongeren met een vrijstelling van de Leerplichtwet, jongeren die overstappen van regulier naar erkend particulier onderwijs en mbo-1 gediplomeerden met een baan. Dit jaar is het effect voor het eerst terug te zien in de cijfers.

Eerst 4.000 jongeren onterecht meetellen en dan na correctie dat als resultaat meetellen.

Dat zou Rutte ook wel goed uitkomen. Een rekenfout maken van 50 miljard en na correctie zeggen dat je 50 miljard resultaat hebt behaald.