DenHaag4u is een initiatief van Komp u ter hulp
   

De VSV goednieuws show voor 2016

65,42%  7,48% vermindering vroegtijdige schoolverlaters in 13 jaar.

Het is niet te hopen dat het rekenvermogen van minister Bussemaker de norm is in dat onderwijs.

En dan moeten we het maar niet hebben over die 18% van de havisten die blijft zitten in havo 4 wegens demotivatie.

 

In 13 jaar tijd van 71.000 naar 24.451  jongeren die zonder diploma van school gaan, staan ze triomfantelijk te tetteren.
Fraaie cijfers, maar de werkelijkheid is toch iets weerbarstiger.
Er is ook geen correctie toegepast voor wat betreft het dalend aantal leerplichtige kinderen, want dat zou zo maar het "succes" naar beneden bij kunnen stellen. Het is om te beginnen geen 10% wat ze behoren te halen, en ook geen 5% wat ze nu staan te verkondigen, maar slechts 3,65%. En dat al 3 jaar op rij.

Daarnaast is het totaal ongeloofwaardig dat ze in 2013 opeens zowat 23% minder VSVers zouden hebben gehad.

27.940 in 2013 tegen 36.240 in 2012 wat er 8.300 minder zou zijn. 
De PR afdeling maakt zo te zien een behoorlijke uitglijder. 
Het is maar wat je wil geloven.
Het aantal voortijdige schoolverlaters zou met 65,42 % verminderd zijn in 13 jaar tijd. 

Als je van de 614.508  uitvallers er uiteindelijk 45.945 weet te "redden" dan is dat slechts 7,48%
Maar dan wel over die 13 jaar totaal. 
Dat is 0,58 % per jaar 

Maar nog veel kwalijker is, dat tegenover dat succes van 45.945 jongeren die uiteindelijk toch hun diploma hebben behaald (?), 
er 568.562 zonder enig arbeidsperspectief in de maatschappij zijn losgelaten. Blijft nog de vraag hoeveel van de jongeren, die teruggeleid zijn naar school, nu daadwerkelijk alsnog een startkwalificatie hebben behaald.

Blijft ook nog de vraag wat we met die enorme hoeveelheid definitieve uitvallers moeten gaan doen.
We hebben ooit eens 26.000 gezichten gehad die met een generaal pardon gelegaliseerd werden.

Heel Nederland stond op zijn achterste benen omdat het gegarandeerd 26.000 uitkeringsgerechtigden zouden worden.

Zie hoeveel uitkeringsgerechtigde "gezichten" we zelf per jaar creëren met dit huidige systeem dat danig tekort schiet.

 Reageer....

Door het ministerie gepubliceerde cijfers t/m 2013
We schijnen meerdere ministeries te hebben want er wordt (on)behoorlijk gegoocheld met die cijfers.


Voortijdige schoolverlaters periode 2003-2015

  
        
Dat moet ook wel, want een echt rekenwonder 
kan je Bussemaker niet noemen

En het blijven ambtenaren.
Ze liegen niet, ze vertellen gewoon niet alles.
In 2012 hadden we 36.250 schoolverlaters en in 2013 nog 27.950.
Een vermindering van 8.300 en dat is 23%.(22,9%)
Waarbij er 4.000 nog onterecht meegeteld waren in die 36.220.
De werkelijk daling is dan ook 4.300 jongeren.(?)
Na correctie is de daling dan nog maar 12%
Een verschil van 11% 
En ook dat nemen we nog met een pak korrel zout vanwege al dat gegoochel en gesjoemel met die cijfers.
Als er ooit een prijs uitgeloofd wordt voor de meest geloofwaardige cijfers dan zullen we dat VSV voordragen.

Aangescherpte meetmethode
Door aanscherping van de meetmethodes is voortaan nóg scherper in beeld te brengen welke jongeren daadwerkelijk uitgevallen zijn. Hierdoor kunnen scholen en gemeenten gerichter te werk gaan en worden ruim 4.000 eerder onterecht getelde jongeren niet langer aangemerkt als voortijdig schoolverlater. Het gaat bijvoorbeeld om jongeren met een vrijstelling van de Leerplichtwet, jongeren die overstappen van regulier naar erkend particulier onderwijs en mbo-1 gediplomeerden met een baan. Dit jaar is het effect voor het eerst terug te zien in de cijfers.

Eerst 4.000 jongeren onterecht meetellen en dan na correctie dat als resultaat meetellen.

Dat zou Rutte ook wel goed uitkomen. Een rekenfout maken van 50 miljard en na correctie zeggen dat je 50 miljard resultaat hebt behaald.