DenHaag4u is een initiatief van Komp u ter hulp

51% 6,94% vermindering vroegtijdige schoolverlaters in 9 jaar.

Het is niet te hopen dat het rekenvermogen van de minister de norm is in dat onderwijs.

In 9 jaar tijd van 70.500 naar 36.250  jongeren die zonder diploma van school gaan, staan ze triomfantelijk te tetteren.
Fraaie cijfers, maar de werkelijkheid is toch iets weerbarstiger.

Het aantal voortijdige schoolverlaters zou volgens de rekenwijze van het ministerie met 51 % verminderd zijn in 9 jaar tijd. 
Als je van de uitvallers er uiteindelijk 34.250 weet te "redden" dan is dat slechts 6,94 % 
Maar dan wel over die 9 jaar totaal. 
Dat is 0,77 % per jaar                                                                                  Dat steekt wel erg schril af tegen die doelstelling van 10% per jaar. Dan zouden we met 10 jaar op 0 moeten zitten, zoals dat wordt voorgerekend. 
Vooralsnog blijkt iedereen het voor waar aan te nemen.

Het is maar hoe je de doelstelling formuleert en je ambtenaren het uit laat leggen.

Maar nog veel kwalijker is, dat tegenover dat succes van 34.250 jongeren die uiteindelijk toch hun diploma hebben behaald (?), er 459.099 zonder enig arbeidsperspectief in de maatschappij zijn losgelaten. Blijft nog de vraag hoeveel van de jongeren, die teruggeleid zijn naar school, nu daadwerkelijk alsnog een startkwalificatie hebben behaald.

Als we de lijn doortrekken, dat ze met 2016 nog max. 25.000 schoolverlaters willen accepteren, dan wordt het nog triester.
Dan is het resultaat slechts 0,61% per jaar.
 

 

Blijft de vraag wat we met die enorme hoeveelheid definitieve uitvallers moeten gaan doen.
We hebben ooit eens 26.000 gezichten gehad die met een generaal pardon gelegaliseerd werden.

Heel Nederland stond op zijn achterste benen omdat het gegarandeerd 26.000 uitkeringsgerechtigden zouden worden.

Zie hoeveel uitkeringsgerechtigde "gezichten" we zelf per jaar creëren met dit huidige systeem dat danig tekort schiet.

Zoals u in onderstaand RTL nieuwsbericht kunt lezen, ging men 
114 miljoen in 2012 en 150 miljoen in 2013 inzetten om de uitval te bestrijden. Rekent u even mee?En dan zal men wel naar voren brengen dat er meer zaken aan de orde zijn en we de cijfers verkeerd uitleggen, maar wie is daar nu eigenlijk mee begonnen? Hier staan gewoon de kosten en de opbrengsten naast en onder elkaar.

RTL nieuws; Aanpak voortijdige schoolverlaters hapert

Het aantal leerlingen dat zonder diploma de school verlaat is afgenomen tot 38.600 in het vorig schooljaar. De afname blijft daarmee achter bij de doelstelling van het kabinet van maximaal 35.000 schoolverlaters.
 
Aanpak voortijdige schoolverlaters hapert

Ten opzichte van 2002 is het aantal voortijdige schoolverlaters bijna gehalveerd, toen waren het er 71.000. Vorig jaar gingen 39.600 leerlingen van school zonder diploma. Het streven is om in 2016 dat aantal terug te brengen tot 25.000. Dat blijkt uit een tussenrapport (pdf) van het Ministerie van Onderwijs.

Maatregelen tegen schooluitval

Om dat te bereiken zet de regering de aanpak van de afgelopen jaren voort. Minister Van Bijsterveldt van Onderwijs geeft daarvoor onder meer een prestatiesubsidie aan scholen. Voor alle maatregelen is jaarlijks 114 miljoen euro beschikbaar. In 2013 wordt dat budget verhoogd tot 150 miljoen.

Ruttes Rapport

De aanpak van voortijdig schoolverlaten is een belangrijk punt uit het regeerakkoord, omdat het nauw samenhangt met jeugdwerkloosheid. Het terugdringen van het aantal leerlingen dat zonder diploma van school gaat is een van de 'beloftes' die RTL Nieuws volgt op Ruttes Rapport.

NRC; Steeds minder vroegtijdige schoolverlaters, maar aanpak hapert

Leer ze eerst maar eens die petjes af te zetten als ze ergens binnen zijn (red.)

 

rebound

Extra begeleiding voor ongemotiveerde studenten is op het mbo niets nieuws meer, zoals hier op het Rotterdamse Albeda College. Foto NRC / Bas Czerwinski 

Binnenland

In tien jaar tijd van 71.000 naar 39.000 jongeren die zonder diploma van school gaan. Fraaie cijfers, maar de kabinetsdoelstelling om in 2016 op 25.000 te zitten wordt een lastig verhaal.

De NOS meldt vanochtend de cijfers van het ministerie van Onderwijs. De maatregelen van minister Marja van Bijsterveldt in onder meer het eerste jaar van het middelbaar onderwijs lijken goed te hebben uitgepakt.

Daar waar de uitval het hoogst is de onderwijstijd uitgebreid in het eerste jaar van het mbo, dat op zijn beurt beter is gaan samenwerken met het vmbo. Maar, weet het Nederlands Dagblad, het wordt vanaf nu alsmaar moeilijker om die schooluitval nog verder terug te dringen.

Sommige provincies lieten afgelopen jaar alweer een groei zien

Het ochtendblad meldt dat in de provincies Drenthe, Overijssel en Limburg sinds 2009 weer steeds meer jongeren zonder diploma van school gaan. Het zou ‘vrijwel onmogelijk’ worden de doelstelling voor 2016 te halen als scholen en overheid niet snel met nog meer maatregelen komen. In het voortgezet onderwijs neemt het aantal uitvallers al niet meer af. Dat komt doordat de uitval daar al relatief laag is en er dus niet meer winst te halen valt, stelt het ministerie in de krant.

Binnen de vier jaar die er nu nog staan moeten er dus nog 14.000 vroegtijdige schoolverlaters af. Dat is precies het aantal waarvoor tot 2010-2011 vijf jaar nodig was. De cijfers uit de bovengenoemde provincies zijn in dat opzicht niet bemoedigend.

‘Uitval op hogere mbo-niveaus niet kleiner door onvoldoende kwaliteit’

Op de hoogste niveaus van het mbo zou de uitval niet verder terug te dringen zijn omdat jongeren de kwaliteit van de opleiding niet goed genoeg vinden. Ook zou de overgang van vmbo naar mbo voor sommigen te groot zijn.

Van Bijsterveldt gaat volgens het Nederlands Dagblad in maart afspraken maken met scholen en ROC’s om het aantal uitvallers verder terug te dringen. Die instellingen zouden jongeren beter moeten begeleiden bij hun studiekeuze en eerder melding moeten maken van spijbelende leerlingen.

Lees meer over:
jongeren
Marja van Bijsterveldt
MBO
middelbaar onderwijs
Ministerie van Onderwijs
onderwijs
schoolverlaters
VMBO
voortgezet onderwijs
Voortijdige schoolverlaters periode 2002-2012
Streefgetal in 2012 maximaal 35.000 
Dat zijn er 36.250 geworden, 1.250 minder.

Periode 2002- 2016  Streefgetal maximaal 25.000

    

Reageren kan hier........