Home 

Bezwaarschrift/zienswijze indienen model brief

Bewoners Zeeheldenkwartier opgescheept met 60 extra autos op straat na renovatie/nieuwbouw kantoorpand Trompstraat 3-5c


Klik op foto voor vergroting

In het voormalige kantoorpand komen 71 appartementen.

60 stuks voor alleenstaanden van 30 m2 en 11 stuks van 68 m2 voor (nog) kleine gezinnen.
De parkeernorm van 1 parkeerplaats per woning op eigen terrein, wordt zwaar geweld aangedaan.
In het complex zelf zijn16 parkeerplaatsen opgenomen, maar de projectontwikkelaar claimt 52 parkeerplaatsen van een naast gelegen complex die toch niet gebruikt zouden worden.
De Noordwal-Bakkerstraat truc zogezegd.

Dat die naastgelegen parkeerplaatsen niet gebruikt zullen gaan worden is ook niet zo vreemd met een huurprijs van 90 euro per maand. 1.080 per jaar.
Bewoners gaan echt hun auto niet op zon dure plek zetten.

Die plaatsen blijven ongebruikt of worden onderverhuurd aan zakelijke gebruikers
Als die mensen daar eenmaal wonen, krijgen ze zonder problemen een bewonersvergunning.
Domweg omdt ze daar wonen.


Indien de gemeente dit tolereert en er straks weer iemand in de buurt woningen wil bouwen. Kan die dan, de al eerder overgenomen c.q doorgeschoven, parkeerplaatsen, die ook bij 3 en 5C niet gebruikt gaan worden, ook weer gebruiken voor een nieuwe aanvraag? 
Dat lijkt veel op de ultieme truc om de parkeernorm voortdurend te omzeilen


Maar ze een bewonersvergunning weigeren kan wel als er een sluitend systeem komt, dat die locatiegebonden parkeerplaatsen registreert en de bewoners dan geen parkeervergunning krijgen.

Een bewonersvergunning is 37,20 euro per jaar en voor een tweede auto 216,60 euro.
Conclusie: de parkeerdruk stijgt onverantwoord.
De vergunning wordt onterecht afgegeven, omdat niet wordt voldaan aan de parkeernorm op eigen terrein.

Uitgaande van 30 parkeerplaatsen (50%) voor de kleine woningen en 16 (150%)voor de gezinswoningen (met een 2e auto).
Dan kom je op minimaal 46 en maximaal op 76 autos.
Gemiddeld 61.
   


   
Er wordt gesteld, dat de gezinswoningen 1.000 euro en de mini appartementen 600-700 per maand gaan kosten.

Daar komen dan nog een aantal posten bij.
Servicekosten, lift, algemene verlichting, etc.
Gestoffeerd, en zo zullen ze er nog wel een paar verzinnen.

Reken maar op minimaal 150 euro extra bovenop de huur.
De vergunningsaanvraag is op 19 maart 2018 ingediend  (origineel)
En dan kunnen ze van de omwonenden/belanghebbenden een aantal bezwaarschriften zienswijzen verwachten.
Hoe een bezwaarschrift zienswijze in te dienen als reactie op het ontwerpbesluit.

Er mag pas gesloopt worden als er een goedgekeurd bouwplan ligt.

Sloopmelding ingediend Trompstraat 3-5

Het wordt een duiventil
Dan zal zich nog het probleem voordoen dat de toekomstige bewoners van dat kantoorpand daar noodgedwongen gaan zitten wegens gebrek aan beter c.q goedkoper.
Zo gauw als ze wat anders, of een partner (de kleine woningen) kunnen vinden zijn ze weg.
Dat komt de sociale cohesie niet ten goede.
   
Veel meer woningsplitsingen
.
Daarnaast worden er in het Zeeheldenkwartier, in hoog tempo, etages van 60 m2 gesplitst in 2 wooneenheden van 30 m2 en voor de hoofdprijs verhuurd.
En ook dat levert weer extra parkeerdruk op.

Donderdag koopavond.

30 jaar geen koopavond, maar toch handhaven.Meer over koopavond....

Uit de Elandkrant

Met zn allen op een kluitje?
Door het splitsen ten behoeve van appartementenbouw verandert de samenstelling van de wijk, maar is dat erg en wat vinden de bewoners ervan?


Reageer.......