Terug naar artikel Trompstraat 

Door Komp u ter hulp ingediende zienswijze (bezwaarschrift)

 

Het verdient aanbeveling zoveel mogelijk individuele bezwaarschriften in te dienen.

 

Hieronder ziet u de voorbeeld tekst
Als u meerdere punten weet aan te voeren is dat prima en de tekst in eigen bewoordingen aanpassen is ook wel aan te bevelen.

 


Uw naam
Adres
Postcode en plaats


Gemeente Den Haag 
Postbus 12600 
2500 DJ Den Haag 


Datum......
Onderwerp:
Zienswijze betreffende: het veranderen van de woningen Trompstraat 3 tot en met 5c tot 71 appartementen 
Uw kenmerk: 201805389
Ontvangstdatum aanvraag: 19 maart 2018

Geachte mevrouw, meneer,

Bij deze wil ik aangeven dat een aantal punten niet stroken met de voorschriften en dat met name voor het parkeren.
De bouwer claimt een fiks aantal parkeerplaatsen van een naburige flat, die niet gebruikt zouden worden, om het ingediende plan haalbaar te doen lijken.

De naburige flat is toentertijd wel gebouwd volgens de voorschriften zoals die 3 maanden voor de aanbesteding golden. En de vergunning is dan ook afgegeven met inbegrip van die toen te realiseren parkeerplaatsen.
Deze in gebruik te geven aan bewoners van een andere locatie, houdt dan ook in dat die naburige flat niet meer aan de toen opgelegde parkeernorm voldoet.
Er vindt een verschuiving c.q overbelasting plaats.
Die parkeerplaatsen zouden de bewoners van de Trompstraat 3-5c dan elk 90 euro per maand gaan kosten. 1.080 euro per jaar.
Dan is er nog het feit dat er geen sluitend systeem is van locatiegebonden parkeerplaatsen. 
De bewoners die daar straks staan ingeschreven volgens de Gemeentelijke Basis Administratie kunnen zo bij de afdeling parkeren een bewonersvergunning aanvragen voor 37 euro per jaar en voor een tweede auto 216 euro.
Dat is nog altijd goedkoper dan de 1.080 die ze moeten betalen.
De vrees is dan ook aanwezig dat de bewoners die dure parkeerplaatsen aan zakelijke gebruikers gaan doorverhuren, die de kosten kunnen aftrekken, en zijzelf hun auto op straat neer gaan zetten.
Dat zal dan resulteren in zo’n 60 auto’s extra in de toch al zo door parkeerdruk geplaagde straten.

Als er straks weer iemand in de buurt woningen wil bouwen. Kan die dan, de al eerder overgenomen c.q doorgeschoven, parkeerplaatsen, die ook bij 3 en 5C niet gebruikt gaan worden, ook weer gebruiken voor een nieuwe aanvraag? 
Dat lijkt veel op de ultieme truc om de parkeernorm voortdurend te omzeilen.


De drukbezochte coffeeshop Dizzy Duck in de Trompstraat, die overlast van klanten probeert te voorkomen, zal door die overbelasting van extra geparkeerde auto’s de buurt met meer problemen gaan confronteren.

Eigenlijk dient de initiatiefnemer zelf voor voldoende parkeergelegenheid te zorgen. Daarnaast dient er bij parkeerbeheer een groot kruis komen te staan achter de (aan te passen) nummers van de huidige 3 t/m 5c.
En dat geldt dan ook voor de overige locaties met aan eigen parkeergelegenheid gebonden nummers. Daar moet een totaal sluitend systeem voor komen.

Verder ben ik van mening dat zo’n groot aantal (te) kleine wooneenheden van slechts 30 m2 niet bevorderlijk is voor de sociale cohesie van de wijk.
Vanwege de hoge huur met de bijkomende kosten zullen de toekomstige bewoners dat als springplank gaan gebruiken om een andere grotere en hopelijk goedkopere woning te bemachtigen. 
Het wordt een soort duiventil
Er wordt dan wel gesteld dat het voor alleenstaanden is, maar als die een partner vinden zijn ze ook gevlogen.

In afwachting van uw berichten teken ik:


Handtekening