Home 

Noordwal kluswoningen met 3 nieuwbouwkavels aan de Bakkerstraat

Hier wordt ook totaal niet aan de parkeernorm voldaan.
De klussers worden geacht geen auto te hebben en voor de 3 nieuwbouwkavels wordt ook verwezen naar een andere locatie.
In dit geval de parkeergarage aan de Torenstraat.
De gemeente licht de hand met de eigen regelgeving.



Zo knoeien ze ook met de parkeernorm voor de kavels in de Bakkerstraat.
Tal van projecten springen daar op af, omdat ze geen parkeerplaats op eigen terrein kunnen realiseren. En voor de Bakkerstraat wordt dat even heel gemakkelijk afgedaan, en hoef je alleen maar de intentie te hebben om je auto in de parkeergarage te zetten. Om vervolgens als bewoner heel simpel een belanghebbende parkeervergunning aan te vragen, zodat je je auto gewoon op straat kan zetten. 


Waarschijnlijk is de ontwikkelaar van de Trompstraat hierdoor ge´nspireerd en haalt dezelfde truc uit. Want waarom de gemeente wel en hij niet?

Maar het verschil is dan nog wel dat die parkeerplaatsen van de garage in de Torenstraat niet aan woonhuizen zijn toegewezen. Die zijn niet locatie-gebonden.

Normaal dwingt de gemeente ontwikkelaars om aan het parkeerfonds bij te dragen als ze ze niet voldoende parkeerplaatsen kunnen realiseren. In 1984 was dat bedrag 15.000 gulden en dat zal nu dan wel iets van 15.000 euro zijn, maar die actuele informatie is vreemd genoeg niet zo makkelijk te achterhalen.
De bedoeling van dat parkeerfonds was om elders parkeerplaatsen te realiseren voor dat geld. Maar de gemeente incasseert het wel, maar heeft zichzelf  in 2006 van de verplichting ontheven om elders alsnog parkeerplaatsen aan te leggen. Het is dus een ordinaire afkoopsom geworden als je geen parkeerplaats kan realiseren. Als je van plan bent een kavel te kopen, laat dan uitgebreid op schrift stellen of je nu wel of niet bij moet dragen aan dat parkeerfonds, zodat ze je niet bij de aanvraag van de bouwvergunning alsnog voor het blok kunnen zetten.
Dat we die gemeente voor geen cent (meer) vertrouwen heeft er natuurlijk mee te maken dat het hier in Den Haag is opgezet door die PvdA, en dat alleen maar ter meerdere glorie van zichzelf. Dat heb je te danken aan dat illustere duo in het kwaad, bestaande uit Maarniks Norder en Henk Kool. Kluswoningprojecten zoals Spangen Rotterdam zijn prima. Maar hier wordt elke keer een zeer discutabele show opgevoerd, en moet je voor een kluswoning een week bij het stadhuis bivakkeren. 
   
Alleenstaanden met werk hebben dan sowieso het nakijken.
En dat alleen maar voor de publiciteit om te laten zien hoe goed ze zijn in het laten verkrotten van het eigen bezit. Om vervolgens die rotte appels in de maag van een stel na´eve klussers proberen te splitsen.
Voor de buurt blijft het echter onverteerbaar dat dit buurthuis (Het Anker) dicht moest. Samen met 22 andere buurthuizen om 10,4 miljoen euro te besparen. 

En dat terwijl er toen nog 1,25 miljard aan reserves op de plank lag. 

Op dinsdag 15 september 2015 organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst om mee te denken over het plan voor de verkoop van een kluscomplex in combinatie met enkele nieuwbouw kavels aan de Noordwal 117.

Bij de inloop kunt u elk moment binnenlopen om de plannen en tekeningen voor de zelfbouwkavels te bekijken. Daarnaast zijn er medewerkers van de gemeente aanwezig die u een toelichting kunnen geven en aan wie u vragen kunt stellen. Er liggen eveneens formulieren waarop u uw reactie en suggestie kenbaar kunt maken.

Inloopbijeenkomst

  • Wanneer: dinsdag 15 september 2015 tussen 18.00 en 20.00 uur. U kunt binnenlopen op een tijdstip dat u het beste uitkomt
  • Waar: Wijk-en dienstencentrum De Heldenhoek, Elandstraat 88, Den Haag
Huidige situatie Noordwal


Achtergrondinformatie

Aanleiding is een onderzoek dat de gemeente onlangs gedaan heeft naar de mogelijkheden voor het pand aan de Noordwal 117. Op basis hiervan is een concept-plan gemaakt om het pand aan particulieren te gaan verkopen als kluscomplex met klusappartementen. Op de aangrenzende grond aan de zijde van de Bakkerstraat is ruimte voor enkele kavels om een woonhuis op te bouwen.

Een klusappartement ofwel klushuis is een bestaand pand dat opgeknapt moet worden volgens een aantal voorwaarden. Op een zelfbouwkavel kan een particulier zelf een eigen huis (laten) bouwen. Dit alles tegen een aantrekkelijke prijs met weinig bouwregels en veel mogelijkheden. De gemeente wil hiermee iedereen een ideale kans bieden om binnen Den Haag een eigen droomhuis te (ver)bouwen. Daarbij geeft het een stimulans aan de woningmarkt en de leefbaarheid in uw buurt.

Klushuizen en stadswoningen

Het basisplan voor het pand gaat uit van 7 klusappartementen, maar er wordt nog onderzocht of meerdere klusappartementen mogelijk zijn. Bij de zelfbouwkavels aan de kant van de Bakkerstraat wordt uitgegaan van kavels voor 3 stadswoningen van maximaal 3 bouwlagen hoog.
In het plan is geen voorziening opgenomen voor eigen parkeerplaatsen. Het parkeren dient te worden opgelost in de openbare ruimte of door een verplichting tot parkeren in parkeerplaatsen in een nabijgelegen parkeergarage. 
In onderstaande documenten staat meer informatie over de plannen van de gemeente:

Besluitvorming en planning
Na de inloopbijeenkomst werkt de gemeente het concept-plan verder uit tot een definitief plan waarover het college van burgemeester en wethouders een besluit zal nemen in naar verwachting het 2e helft van 2016. Daarna wordt het plan uitgewerkt tot zogeheten paspoorten met bouwregels per klushuis/kavel en wordt de procedure gestart voor wijziging van het bestemmingsplan. Als daarna de plannen zijn vastgesteld door de gemeenteraad start vervolgens de verkoop in naar verwachting eind 2016.

Reageren op de plannen
Tot en met 1 november 2015 kunt u reageren op de plannen. Dit door het invullen van het onderstaande digitale reactieformulier.

Bewonersbrief
De omwonenden ontvangen circa twee weken voor de inloopbijeenkomst een uitnodigingsbrief per post.