Scheepvaartkwartier Home

Gemeente Rotterdam zegt (formeel) geen partij te zijn in kwestie Westerstraat 52-54

Derhalve dient NAS, als initiatiefnemer en uitvoerder, civielrechtelijk aansprakelijk gesteld te worden voor de te verwachten waardevermindering van de omliggende panden.Nu niet de gemeente maar NAS als zodanig de initiatiefnemer is, kan er natuurlijk door partijen een civiele zaak tegen NAS aangespannen worden om ze aansprakelijk te stellen voor de te verwachten waardevermindering zoals hieronder te beluisteren.

De gemeentelijke WOZ taxateur "verblijdt" de eigenaar van een woning aan het  Zieken in Den Haag met de mededeling dat door de aanwezigheid van de gebruikersruimte, de waarde met 40.000 euro naar beneden wordt bijgesteld.
Dat is dan ook de basis voor de in te dienen schadeclaim.

 

Het Zieken en het Vennepark waren gemeentelijke initiatieven. 
Maar een mogelijke vestiging aan de Tasmanstraat was een initiatief van Parnassia die dan ook prompt aansprakelijk gesteld werd door omwonenden voor die te verwachten waardedaling van die panden.

En met succes.
Het risico van die te betalen extra kosten was genoeg om  Parnassia af te laten zien van het voornemen.

De gemeente Rotterdam geeft alleen maar vergunning totů
Maar het is NAS die erop aangesproken dient te worden.
Want niet de gemeente Rotterdam maar NAS is uitvoerder.

U staat dus bij de gemeente aan het verkeerde loket.
Als het bestemmingsplan het toelaat en de bouwaanvraag in orde is, dan kan de gemeente niet anders dan de vergunning afgeven op straffe van een claim wegens het niet afgeven van die rechtmatig te verstrekken vergunning.

Een gebruikersruimte kost de gemeente Den Haag zelf 580.000 euro.

 

 

 

 

 

 

 

|


Omdat die berekend is op een capaciteit van maximaal 35 mensen "op enig moment" die maximaal 1 uur binnen mogen blijven, is een bezetting van 20 verslaafden niet rendabel.
Het kan dus niet anders, dan dat er door anderen geld op toegelegd wordt.
Misschien maar eens WOBben? (Wet Openbaarheid Bestuur)

Bert van Alphen was de toenmalige verantwoordelijke wethouder in Den Haag.

Meer informatie.