Hoe zit het nu eigenlijk met die pensioenfondsen en AOW?

Krijg ik straks zelf nog wel wat?
Update 26 jan. 2020

Nu de pensioenen onder druk staan en er steeds meer geluiden waar te nemen zijn over de graai in de pensioenfondsen in het verleden door overheid en werkgevers, wordt het tijd om de zaken voor die jongere generaties eens op een rij te zetten.

De babyboomers, de generatie die geboren werd na de 2e wereldoorlog, wordt van alles verweten.

Ze hebben allemaal heel goed voor zichzelf gezorgd en de huidige generaties mogen tot in lengte van jaren daarvoor bloeden, is het veelgehoorde verwijt.

We gaan terug naar 1957 toen de AOW door Drees werd ingevoerd, want daar werd de kiem van de hedendaagse tweespalt gelegd.
Mensen van 65 jaar en ouder die nog nooit een cent pensioenpremie hadden betaald kregen van de één op de andere dag een pensioen uitgekeerd.

Om verwarring met pensioen en AOW te voorkomen hanteren we de begrippen AOW (voor een door de staat uitgekeerd pensioen) en pensioen voor datgene wat je bij een pensioenfonds zelf nog eens denkt/dacht op te bouwen.
Je bouwt je AOW op van je 15e tot je 65e jaar (67) door alleen maar in Nederland te zijn. Je hoeft daar dus niet voor gewerkt te hebben.


Hierboven is inzichtelijk gemaakt, welk gat er werd geslagen in de begroting toen die AOW werd uitgekeerd. 

Iemand die in 1957 AOW kreeg had tot zijn 65e helemaal niets betaald. Een gat van 15 tot 65 jaar
Kreeg je in 1967 je AOW dan had je 10 jaar premies betaald.
Een gat van 15 tot 55 jaar met 10 jaar dekking. enz.


Pas vanaf 2007 is er volledige dekking.
Maar ook dat is niet helemaal waar.

Rekenkundig hebben we 20 vakken van 10 jaar zonder premies bekostigd, tegen 16 vakken met premies. We lopen nu nog 25% achter. En dat krijgen we in 1 tijdvak voor onze kiezen omdat dan net die grote generatie babyboomers met pensioen gaat van 2015-2017

Het geel is het uitbetaalde gedeelte waar geen dekking voor was, omdat er nooit premie voor is betaald.
Tijdens je werkzame leven bouw je dan ook geen AOW op voor jezelf maar wordt je premie gedeeltelijk gebruikt om de huidige AOW uitkeringen te betalen.
Dat gat van niet betaalde premies is nooit aangevuld. Ook niet in de tijd dat we van gekkigheid niet wisten wat we met ons geld moesten doen.

En toen onze pensioenfondsen overliepen werden er miljarden door de overheid uitgehaald en de overschotten teruggestort naar de werkgevers.

Iets wat juridisch eigenlijk helemaal niet kan.
Je hebt namelijk recht op het bruto loon en daar worden premies en pensioen van ingehouden.

Als er dan ook iets terug gegeven moet worden, van die door de werknemer betaalde premies, dan heeft de werknemer recht op dat geld en niet de werkgever en  de overheid al helemaal niet.

Eigenlijk hadden die overschotten gebruikt moeten worden om dat gele gat te dichten. Dan waren we in 1 klap bij geweest.

Dan konden diegene die met pensioen gingen, uit dat met eigen geld gevulde, fonds putten en zou de werknemer heden ten dage ook niet met dat katterige gevoel zitten, dat die werkt voor die afschuwelijke babyboomers die alles naar hun hand gezet zouden hebben. En dat hij zelf nog maar af moet wachten wat er straks nog over is.

               

          

Reageer           

 

 

 

 

 

 

 

 
     Staatsschuldmeter

      Het percentage is de toe of afname in enig jaar.