Home 

Pabo taal en rekenen nog steeds niks

Je zou wensen dat Dr Who langskwam met zijn telefooncel en we terug konden naar het onderwijs van 1964.

De pabo-lat gaat écht omhoog werd ons in 2013 wijsgemaakt.

Vervolgens werd in 2015 de taaltoets afgeschaft als  toelatingseis.
En omdat het taalniveau inmiddels omhoog zou zijn gegaan vervalt voor de 1e jaars de rekentoets als ze de taaltoets goed gemaakt hebben.
Wie die, nergens op slaande koppeling bedacht heeft, mag ook wel weer eens terug naar een échte school.

Taaltoetsen en rekentoetsen eerstejaar pabo.
Leerlingen in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs krijgen nu beter taal- en rekenonderwijs. Op het einddiploma is er al een zichtbaar hoger niveau voor taal. Daarom hoeven leerlingen op de pabo niet langer een landelijke entreetoets taal te doen. Is op het einddiploma te zien dat een aankomende student voldoende kennis van rekenen heeft? Dan zal ook de landelijke entreetoets rekenen niet meer nodig zijn in het 1e jaar van de pabo.

Sinds het schooljaar 2016-2017 zijn de landelijke afspraken over de taaltoets in het eerste jaar van de pabo komen te vervallen. De pabo’s mogen wel een eigen taaltoets hanteren.
Het verschilt dus per pabo of zij een taaltoets verbinden aan het bindend studieadvies of niet. 

Dat is fijn. Voor de studenten dan.
Nu moet het schoolmanagement gaan uitzoeken of het diploma nu met of zonder taaltoets is verstrekt.
Misschien kunnen ze er een stempel op zetten als er geen taaltoets is afgelegd.
Zoiets als bij het rijbewijs (code 78)  Alleen automaat.

Met het rekenen is het nog veel droever gesteld.
Daar stelde staatssecretaris Dekker voor om een eindcijfer 3 als voldoende te rekenen.
Eerst hadden we de zesjes cultuur, waar nogal smalend over gedaan werd.
Dat hebben ze opgelost door het gemiddelde examencijfer op 5,5 te zetten.
En omdat ze dat ook niet halen met de kwaliteit, of meer het gebrek daaraan, van dat hedendaagse onderwijs, halen ze rekenen uit het examenpakket.

Dekker vindt 3 voldoende
In een wanhoopspoging om de rekentoets voor middelbare scholieren te redden, heeft staatssecretaris Dekker (Onderwijs) geopperd om kinderen al met een afgerond eindcijfer 3 te laten slagen.

"Als ik het dan vergelijk met het MBO waar die 3,5 ook geldt en waar er toch nog zoveel leerlingen überhaupt de toets niet halen, dan vind ik dat in het VO toch de meeste progressie is geboekt." 
(maar natuurlijk)

In de hoop dat ze voor die overige vakken alsnog een 5,5 als gemiddelde halen.
Voor die aparte rekentoets zou dan een 4,5 gehaald moeten worden.
En dat had dan een 3 moeten worden.

We staan internationaal voor joker.
In het buitenland wordt het Grade Point Average system gehanteerd (GPA)
Dat loopt met tienden van punten op van 0 tot 4+Minimum GPA eisen College (HBO)

University/College Minimum
Bucknell University 3.49
Carnegie Mellon University 3.64
Colgate University 3.72
Johns Hopkins University 3.68
New York University 3.60
Reed College 3.80
University of Pennsylvania 3.86
University of Southern California 3.8
Vanderbilt University 3.7
Source Peterson's 

Om te slagen voor het middelbaar schooldiploma en toelaatbaar te zijn voor College (HBO) moet je 75% halen.
Een GPA van 3.5
En onze leerlingen slagen al met een 1.5(?)
Voor de rekentoets met een 1.0
En als dat een 3 zouden worden, dan is het gewoon niks.
Zie je het voor je als je met zo’n cijferlijst naar het buitenland gaat?

Het hele probleem is dat er op EU niveau afspraken gemaakt zijn dat in 2020 er 40% van de 30-34 jarigen hoogopgeleid dient te zijn.
Dus is het zaak om de examenlat zo laag mogelijk te leggen.
Dat we daarmee de risee van het internationale onderwijs worden (en eigenlijk al zijn) blijkt niet van belang. Gewoon diploma-inflatie.

En als de stoom inmiddels uit uw oren komt, mag u die hier afblazen.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


#gpa