[ 2004  vrij te gebruiken, mits de bron wordt vermeld.]

Netwerken (Vaste verbindingen)              (wordt nog aan gewerkt!!)

Een computernetwerk is een aantal computers welke met elkaar verbonden zijn via een bekabelingsysteem of middels draadloze communicatie. De complexiteit van een netwerk wordt veroorzaakt door een fors aantal factoren:

Deze pagina is niet bedoeld als volledige naslag over al deze componenten, maar richt zich voornamelijk op kleine tot middelgrote netwerken voor het MKB en particulieren welke nu actueel zijn, met een schuin oog naar nieuwe ontwikkelingen. Het is bedoeld voor mensen die iets met een netwerk te maken hebben en daar algemene kennis voor nodig hebben om b.v. beslissingen op dit terrein te moeten nemen. De materie is complex, daarom zal gepoogd worden een vereenvoudigd beeld te schetsen van de verschillende factoren.

Een simpel advies: wordt het verhaal te technisch, sla het technische deel dan over en lees verder. De diverse technische details komen later wel.

Leo Zwaga

sept 2004

 

[ vorige pagina]

 

Disclainer:

Deze informatie gebruiken is volledig voor het eigen risico van de lezer. Niets is blindelings gekopieerd uit andere bronnen. Het is eventueel vertaald, bewerkt, gecorrigeerd en zoveel mogelijk gecontroleerd. ZWAGA.COM is niet verantwoordelijk voor mogelijke fouten in deze informatie.   Voor zover materiaal "gepikt" is van andere sites, is die bron vermeld. Het is absoluut niet onze intentie met de eer te gaan strijken welke ons niet toekomt. Wij willen uitsluitend informeren.

No information is blindly copied from other sites or resources. It is alle translated, edited, corrected and, as much as possible, verified. However, I cannot garanty that all of of the above is correct.