Informatie over...!

Op deze pagina's vindt u informatie over nieuwtjes en basisinformatie en informatie voor gevorderden op hardware- en software gebied, en is bedoeld voor ieder met (te) weinig kennis op computergebied.. Delen zijn wellicht voor gevorderde gebruikers. Beginners kunnen die delen overslaan om een wat algemener beeld te vormen van de diverse onderwerpen.

Door omstandigheden is deze website lang niet bijgewerkt. De informatie is echter best waardevol 

Meld a.u.b. niet werkende links door te mailen naar komputerhulp@ziggo.nl

 

  Bijgewerkt op

19-05-2004

11-09-2004

11-09-2004

19-05-2004

11-09-2004

15-09-2004

03-06-2004

21-09-2004

17-12-2004

01-04-2004

19-05-2004

25-05-2004

17-12-2004

   

De kleine lettertjes.

Deze website is opgebouwd door Leo Zwaga en was voorheen bereikbaar als info van Zwaga.com

Het is niet de bedoeling van deze pagina's om volledig te zijn. Ook kan geen garantie gegeven worden dat al deze informatie volledig correct is.  U  bent zelf verantwoordelijk voor schade, in welke vorm dan ook, veroorzaakt door het gebruik van deze informatie.

Deze informatie gebruiken is volledig voor het eigen risico van de lezer. Niets is blindelings gekopieerd uit andere bronnen. Het is eventueel vertaald, bewerkt, gecorrigeerd en zoveel mogelijk gecontroleerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor mogelijke fouten in deze informatie.   Voor zover materiaal "gepikt" is van andere sites, is die bron vermeld. Het is absoluut niet onze intentie met de eer te gaan strijken welke ons niet toekomt. Wij willen uitsluitend informeren.

Dit materiaal is vrij te gebruiken mits de bron wordt vermeld. Ook moet de eventuele bron vermeld worden die wij hebben gebruikt en vermeld staat.

For the international reader: Sorry, but all information is in Dutch. There are plenty of sites on the web with information in English, but very few are in Dutch. Our pages are meant for our own Dutch customers. We do not supply translations. 

No information is blindly copied from other sites or resources. It is alle translated, edited, corrected and, as much as possible, verified. However, I cannot garanty that all of of the above is