[ 2004-2008  vrij te gebruiken, mits de bron wordt vermeld.]

Bits en Bytes enzo

[ terug]

 
bit de kleinste "waarde" welke door een computer kan worden verwerkt. Wordt meestal aangegeven als een binaire waarde (een 1 of een 0)
Byte Een combinatie van 8 bits. Met 8 bits kunnen ( 28) 256 codes gemaakt worden, welke tekens of computer instructies voorstellen. Bytes of bits worden gebruikt om capaciteit aan te geven.
Word 2 bytes (16-bits)
DWord Double Word = 4 bytes (32-bits)
32-bits Wordt gebruikt om b.v. aan te geven hoe groot de instructies zijn welke door een CPU kunnen worden verwerkt. Met 32 bits kunnen 232 = 4294967296 combinaties van codes gemaakt worden. Dit is tevens een beperking in het maximaal adresseerbare geheugen. Zonder truckjes kan maximaal 4 GB geheugen benaderd worden.
KB KiloByte. Wordt meestal gebruikt als indicatie voor 1000 bytes, maar is in werkelijkheid 1024 bytes.
Kb Kilobit. Verwarrende maat voor 1024 bits. Door in bits een waarde uit te drukken lijkt de waarde veel hoger (8 x hoger). Het verschil zit in de kleine letter b ipv de hoofdletter B
MB MegaByte = 1024 KB  
Mb Megabit  = 1024 Kb
GB GigaByte = 1024 MB
Gb Gigabit = 1024 Mb
TB TeraByte = 1024 GB
Tb Terabit  = 1024 Gb
PB PecaByte = 1024 TB
Pb Pecabit = 1024 Tb
EB ExaByte = 1024 PB
Eb Exabit = 1024 Pb
 

Er is nogal wat verwarring over wat bijvoorbeeld een kilobyte, megabyte of gigabyte betekent.

Formeel horen de binaire machten daarvoor gebruikt te worden. Het komt echter ook voor dat de decimale machten worden gebruikt. Met name de harddiskcapaciteiten worden daarmee aangegeven. Dat levert evenwel andere waarden op.

EB PB TB GB MB KB Byte
            1
          1 1024 =210
        1 1024 1048576 = 220
      1 1024 1048576 1073741824 = 230
    1 1024 1048576 1073741824 1099511627776 = 240
  1 1024 1048576 1073741824 1099511627776 1125899906842624
1 1024 1048576 1073741824 1099511627776 1125899906842624 1152921504606847000
 
EB PB TB GB MB KB Byte
            1
          1 1000 =103
        1 1000 1000000 = 106
      1 1000 1000000 1000000000 = 109
    1 1000 1000000 1000000000 1000000000000 = 1012
  1 1000 1000000 1000000000 1000000000000 1000000000000000
1 1000 1000000 1000000000 1000000000000 1000000000000000 1000000000000000000
ASCII American Standard Code for Information Interchange
Een codering waarbij elk leesteken kan worden weergegeven als een binaire 8-bit waarde (alleen 1-en en 0-en). Die binaire waarde wordt meestal omgerekend naar een "gewone" decimale waarde (getal) tussen 0 en 254. Soms wordt de waarde in hexadecimaal of octaal weergegeven. De ASCII-tekenset is gesplist in de standaard ASCII-set (7-bit) en de extended ASCII-codes. (1 bit toegevoegd)
Deze waarden kunnen ook worden gebruikt door de ALT-toets te combineren met het numerieke deel van het toetsenbord om tekens te produceren uit de ASCII-tabel, welke niet op het toetsenbord aanwezig zijn.
Decimaal Tientallig stelsel; rekenen met de cijfers 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
Binair Tweetallig stelsel; rekenen met de cijfers 0,1. Een binair cijfer kan worden weergegeven met 1 bit.
Hexadecimaal

Zestientallig stelsel; rekenen met de "cijfers" 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F

Elk Hex-cijfer is weer te geven met 4 bits

Octaal

Achttallig stelsel; rekenen met de cijfers 0,1,2,3,4,5,6,7

Elk Oct-cijfer is weer te geven met 3 bits

Conversie
Dec Bin Oct Hex

Conversie Dec -> Bin

Elk bit in een binair getal is een macht van 2.

1 1 1 1 1 1 1 1
27 26 25 24 23 22 21 20
128 64 32 16 8 4 2 1

10100110 is dus 27 + 25 + 22 + 2= 128 + 32 + 4 + 2 = 166

  

Conversie Bin -> Dec

Een decimaal getal is de som van een aantal machten van 2.

Haal steeds de grootst mogelijke macht van 2 van het getal af.

456 =

256 =28 = 100000000

200

128 =27 = 010000000

 72

 64 =26 =  001000000

  8

  8 =23 =   000001000

  0

456 is dus 111001000

 

Conversie Bin -> Hex

Elk binair getal splitsen (vanaf rechts, het minst significante bit) in groepjes van 4 bytes en elk groepje apart omzetten

Bin = 0101 1110 0110
Hex = 5 E 6

 

Conversie Bin -> Oct

Elk binair getal splitsen in groepjes van 3 bytes en elk groepje apart omzetten.

Bin = 010 111 100 110
Oct = 2 7 4 6
0 0000 00 0
1 0001 01 1
2 0010 02 2
3 0011 03 3
4 0100 04 4
5 0101 05 5
6 0110 06 6
7 0111 07 7
8 1000 10 8
9 1001 11 9
10 1010 12 A
11 1011 13 B
12 1100 14 C
13 1101 15 D
14 1110 16 E
15 1111 17 F

 

[ terug]