Niet bestaande koopavond Zeeheldenkwartier al voor het 40e jaar geprolongeerd

Het winkelgebied bestaat uit Prins Hendrikstraat, Zoutmanstraat en Piet Heinstraat.
Er is al decennialang geen winkel die op donderdagavond open is
En als toppunt van inconsequentie valt de Prins Hendrikstraat buiten die "koopavond"

Bewoners van die winkelstraten zitten de andere wijkbewoners in de weg, doordat zij hun auto's 
noodgedwongen in de zijstraten parkeren omdat ze er met hun vergunning pas na 21.00 uur mogen staan.
En waarom mogen de bewoners in de Prins Hendrikstraat daar dan wel na 17.00 uur staan?
Terwijl die vakken in de Piet Hein- en Zoutmanstraat niet eens bezet worden.

Met ook nog eens de sluiting van de parkeergarage in de Prins Hendrikstraat, waar 60 appartementen
voor in de plaats zouden komen, levert het  Zeeheldenwwartier nog eens 200 parkeerplaatsen in.

Complete kaart centrum en meer info...