Home DenHaag4u een initiatief van  Komp u ter hulp  zie ook Komputerhulp op Twitter 

Hoeveel werkloze jongeren heeft Den Haag nu werkelijk?

Nog geen week nadat FNV Jong-voorzitter Dennis Wiersma te kennen gaf dat de vier grote steden hun zaakjes niet op orde hebben op het gebied van jeugdwerkloosheid pleit de lokale fractie van D66 Utrecht voor meer duidelijkheid vanuit de gemeente
Gemiddeld zou 4,5 procent van de jongeren in genoemde steden werkloos zijn maar het landelijk gemiddelde ligt fors hoger, rond de 13 procent 
In 2009 was het nog 5,7% voor steden als Den Haag.

D66 heeft schriftelijke vragen gesteld over de jeugdwerkloosheid in Den Haag aan het college.

Dus maar even het Komp u ter hulp rekencentrum ingeschakeld.

Waaruit al direct blijkt dat de werkloze Wajongers en de Niet-melders gemakshalve niet meegeteld worden.
Tja, waarom zou je als je thuis woont, geen uitkering krijgt en geen kans hebt op werk, je melden bij het UWV en je laten confronteren met de druk die ze op je gaan uitoefenen?
Iedereen blij. Lagere werkloosheidscijfers en die druk je ook nog naar beneden door jongeren naar school te leiden.
Dat het weinig zin heeft om iemand met 26 jaar in het MBO in te laten stromen maakt niet uit.
Als die maar niet meetelt in die werkloosheidscijfers.
Dar komt nog bij dat Wajongers door het rijk betaald worden, maar die krijgen we in 2013 allemaal terug.
Dat is al 2,6% meer.
Tel buiten die genoemde 13% ook nog de jongeren op, die sinds de afschaffing van de wet WIJ de studiefinanciering invluchten als laatste inkomensmogelijkheid en we zitten zowat aan de 20%.
Je mag namelijk zonder VMBO diploma instromen in MBO-1.
Als je 18 jaar of ouder bent, dan krijg je studiefinanciering (stufi)en een OV jaarkaart.
Je hoeft niet eens echt je best te doen.
MBO-1 en 2 worden ten alle tijde gezien als gift, dus je hoeft niet eens je diploma te halen.
Je kan het dan 3 jaar uitzingen en dat kost ons 3 x 9.500 euro aan MBO budget en die stufi.
Een opleiding die bij Komp u ter hulp in 6 maanden kan. En dan kan je instromen in MBO-3

Den Haag bevolkingsmeter kerncijfers 2011 (kerncijfers_2011.pdf)

Je kan het gewoon opmeten van die bevolkingsboom.
Jongens van 15-19 jaar
Tot 14.000 = 10 cm en het werkelijke aantal is 9,7 cm
14.000 : 10 x 9,7 = 13.580
We gaan uit vanaf 18 jaar.
Van 15-19 = 5 jaar.
18-19 = 2/5 = 5.432.
Totaal 61.172 jongeren van 18-26 jaar

Voor de uitkeringen zijn ze uitgegaan van totaal 15-26 jaar.
5% van 77.210

Cijfers 2011

Landelijke cijfers 
Bijna alle jongeren (98 procent) van 15 tot 18 jaar volgen onderwijs, van de 18 tot 27 jarigen is dit nog 57 procent.
Van deze 18 tot 27 jarigen is 87 procent beschikbaar voor de arbeidsmarkt en van hen heeft 63 procent een startkwalificatie.
Van de jongeren die niet deelnemen aan de arbeidsmarkt maar die niet als werkloos geregistreerd zijn, wil een derde deel aan het werk. 
Zie de CBScijfers 2010 (pdf)

We zijn nu 1,5 jaar verder en het wordt er niet beter op.
Als we de aantallen jongeren corrigeren met onze toegenomen bevolking van eind 2010 tot nu
en met de volgens RTV west 14% meer thuiszitters in het eerste kwartaal van 2012, dan komen
we uit op 7.735 werklozenVolgens die 13% van de FNV
komen we aan zo'n 8.125 werkloze jongeren
Waarvan er zo'n 3.300 geen startkwalificatie hebben.

En wat we al dachten blijkt dus gewoon zo te zijn.

"In totaal stonden er in het eerste kwartaal 2012 ruim 36.000 mensen ingeschreven bij het UWV in Haaglanden."
De niet-melders en de Wajongers worden gewoon niet meegeteld.
Daar kan je dan ook die 14% extra thuiszitters bij optellen.

Conclusie; De FNV heeft gelijk met die 13%

Tijd om Vennepark te ontwikkelen!

De percentages hieronder zijn afgeleid van de landelijke cijfers 2010

Landelijk

Reageer....