Vrijdag 9 sept. ANP

Gemeenten mogen per direct geen leges meer vragen voor een identiteitskaart.
Dat is volgens minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) het gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad, die vrijdag bepaalde dat de leges niet door de beugel kunnen.

Kaart ter identificatie
Volgens de raad is de geldende identificatieplicht voor de meeste mensen de enige reden om een identiteitskaart aan te vragen. Het belang van de overheid bij de kaart is daarmee groter dan het belang van de burger.

Binnenlandse Zaken schatte vorig jaar dat de gratis verstrekking van identiteitskaarten de rijksoverheid 80 miljoen aan leges kost. Donner overlegt binnenkort met de gemeenten over de financiële consequenties van de uitspraak van de Hoge Raad. Hij laat de Tweede Kamer nog weten of hij wetten en regels moet aanpassen.

80 miljoen aan leges zou het kosten.
In werkelijkheid is het slechts 31,5 miljoen.
Maar laten ze maar geloven dat het 80 miljoen is, want dan schaffen ze dat onding misschien en keertje af.

Veel zin blijkt die id kaart namelijk niet te hebben volgens de ombudsman, het werkt voornamelijk als boeteverdubbelaar.

Er van uitgaande dat een ID kaart 43 euro kost, zou dat, volgens Donner, inhouden dat elk jaar 1,86 miljoen mensen een ID kaart aanvragen.
De ID kaart is 5 jaar geldig
Dan zouden er in 5 jaar tijd 9,3 miljoen mensen een nieuwe ID kaart aanvragen.
We hebben 16,7 miljoen mensen waarvan er 10,25 mijloen geen id nodig hebben omdat ze een rijbewijs hebben.

Daarnaast hebben we jongeren van 0-13 jaar die geen kaart nodig hebben.