Denhaag4u

Griekenland de slechtste leerling van de klas?
Nederland is een "goede" 2e
En na correctie van het werkloosheidscijfer staan we zelfs boven Griekenland.
Wij zijn nummero Uno

Het is maar wat U gelooft.
Ten eerste worden we al op het verkeerde been gezet  met het bruto nationaal product (BNP) want dat wordt in Dollars berekend.

Maar als we u voorspiegelen wat men u graag wil laten geloven, dan ziet u dat Griekenland percentueel gezien de hoogste staatsschuld heeft.
En volgens deze opgave dan ook terecht
(?) op de vingers wordt getikt.
Maar dat percentage van de staatsschuld ten opzichte van het BNP geeft een vals beeld.
En dat valse beeld wordt door de banken van die "rijke stabiele landen" gebruikt om paniek te zaaien zodat zij  hun belangen veilig kunnen stellen.

Bronnen Wikipedia en Europa-nu

Men hoopt natuurlijk dat u zich alleen maar focust op die percentages zoals die 142,8% van Griekenland.
Vervolgens wijst men dan ItaliŽ aan met 119% enz.
Maar wie moet uiteindelijk die staatsschuld betalen?
Dat zijn niet alle inwoners, maar diegenen die werken, het arbeidspotentieel.
Als we het aantal Nederlanders delen door het aantal werkenden dan heb je het over een factor 2,362
Je hebt het dus niet over elke 1.000 euro die een inwoner aan schuld heeft, maar waar een werkende 2.362 euro voor moet gaan afdragen.

Als we die lijn doortrekken dan gaan we uit van het totale arbeidspotentieel tussen de 15 en 65 jaar.
En natuurlijk werkt daarvan niet iedereen, maar als we de instroom van buiten meerekenen, dan komen we vreemd genoeg toch wel aan nagenoeg hetzelfde aantal.


Als we er dan vanuit gaan dat het aantal van diegenen die het moeten verdienen, inclusief buitenlandse werkkrachten, even groot is als het aantal van die 15-65 jaar, dan komt het lijstje er heel anders uit te zien.

Schuld naar arbeidspotentieel is de schuld in Euro's per werkende.

Dan zijn niet Spanje, Portugal, Ierland en ItaliŽ de zwakkeren, maar staat Nederland direct op de 2e plaats na Griekenland.

Griekenland staat er dan wel nůg slechter voor, want hun arbeidspotentieel is in werkelijkheid veel kleiner.
Dat loopt niet tot 65 jaar maar van 15-53 jaar.

Landen die lenen en dat geld in hun economie stoppen, krikken daarmee hun BNP op en dan lijkt die schuld minder.
Dat BNP is dus te manipuleren en geeft een vertekend beeld. 
Door het arbeidspotentieel als criterium te gebruiken krijgen we een veel realistischer beeld.
En daar gruwen die regeringen van. 
Spanje en anderen een junkrating geven wordt met dat arbeidspotentieel (on)behoorlijk ongeloofwaardig.

De werkloosheidscijfers spelen ook een rol en als we die 21% werkloosheid van Spanje verdisconteren dan heb je het over 27.635 euro ten opzichte van die 42.124 euro van Nederland.

En dat zou je dus ook met 21% moeten corrigeren want als we de WIA,WAO, Wajong etc. op een hoop vegen dan, kom je ook aan die 21% en dan wordt het dus geen 42.124 maar 50.970 schuld per werkende Nederlander.
Eindelijk nummero Unů in Europa. 
Maar of we daar nou zo blij mee moeten zijn.

Dat wij er zo slecht voorstaan komt omdat wij nu in verhouding het laagste aantal werkenden tussen 15-65 jaar hebben.
En dat relatief lage aantal moet het wel voor steeds meer niet productieven ophoesten.
Het geboortecijfer is dus achter gebleven of de levensverwachting te hoog geworden, maar dat staat in tegenspraak met die andere landen.

We doen echt iets fout, maar wat?

Reageer...

Te downloaden Excel blad.

Wie profiteert van de aflossing van de staatsschuld ??


Bron.......