Home

 

Den Haag laat nogal wat geld liggen vanwege afgekochte erfpacht

 

 

Er zijn nogal wat woningeigenaren die een huis op erfpachtgrond hebben maar die canon eeuwigdurend hebben afgekocht.
Veel van die woningen liggen in gebieden waar de gemeente zelf al tot de conclusie was gekomen dat het waarschijnlijk handiger zou zijn als die eigenaren de grond zouden kunnen kopen en die waarde in geld de gemeente ten goede komt.
Daar hebben ze een aardige regeling voor opgetuigd. Alleen het werkt niet.

Er zijn 2 opties:

1) De gemeente neemt zelf het initiatief en doet de eigenaren een bod, die dan al of niet kunnen besluiten om de grond in bloot eigendom te verwerven.

2) Een eigenaar dient zelf een verzoek in en vraagt dan eigenlijk om een offerte,

 

Een eigenaar die benieuwd is wat de kosten zijn, wordt middels de bestaande brochure uitgenodigd een intentieformulier in te vullen,
De behandelingskosten van € 627,- dienen altijd eerst voldaan te worden voordat de gemeente gaat bewegen.
Dus ja, laat dan ook maar.
Omdat er in verhouding nog maar heel weinig eigenaren die erfpachtgrond gekocht hebben, heeft de gemeente geen referentiepanden als enig houvast voor een reële prijs.

Hoewel Martin Wörsdörfer (VVD) van mening is dat, bij eeuwig afgekochte erfpacht, het ook klaar moet zijn.
Verkocht is verkocht en dan moet je niet met een rekening achteraf komen.
Maar vooralsnog houdt het nu nog in, dat bij een intentie tot koop de gemeente een heel traject dient op te tuigen en daarom moeten die behandelingskosten eerst betaald worden.

Het is een vicieuze cirkel geworden. Mensen zijn best wel benieuwd wat de afkoopkosten in die door de gemeente te verstrekken offerte zijn. Maar hebben geen zin om de behandelingskosten, voor wat betreft die uiterst onbekende/onzekere uitkomst, vooruit te betalen en daarom komt er geen aanbieding en wordt er niets ge(ver)kocht.

Het is toch op zijn minst vreemd te noemen dat iemand iets wil verkopen en je dan 627 euro voor de offerte wil laten betalen.
Derhalve blijft er dus heel veel geld liggen.
De erfpacht is dan wel afgekocht, maar er is nog best wat te halen, maar je krijgt als gemeente dat geld op deze manier natuurlijk niet los.

 

Overzichtskaart verkoop bloot eigendom Afbeeldingsresultaat voor pdf

Algemene bepalingen verkoop en levering van bloot eigendom Afbeeldingsresultaat voor pdf


Erfpacht of eigen grond Afbeeldingsresultaat voor pdf

Haagse VVD wil van erfpacht af Afbeeldingsresultaat voor pdf

Reageer....