DenHaag4u 

 

Wat is de echte waarde van de gulden als we de euro nu afschaffen?

Onze gulden zou volgens dit overzicht nu Fl. 3,01 waard zijn.
We zijn en worden dan ook aan alle kanten bestolen.

Voordelige computers en herstel

En die F 3,01 is wat onze gulden nu waard zou zijn als we de euro in zouden ruilen, uitgaande van de productie per inwoner.

Hieronder wordt gekeken naar het aantal inwoners ten opzichte van het BNP
Dan komt daar een prestatiefactor uit per inwoner.

Die vermenigvuldigen we dan met die 2,20371 en dan zie je in de laatste kolom wat de valuta van elk land nu waard zou zijn in guldens.
Het opgevoerde BNP is dan wel in Dollars maar dat maakt voor de totale berekening niets uit omdat het een afgeleide van de percentages is.

nr Land inwoners (x1000) BNP ($, miljard) BNP percentage
per land
Bewoners percentage Prestatie factor
BNP percentage gedeeld door bewonerspercentage
Inruilfactor indien terug naar eigen valuta Nationale munten t.o.v. gulden
  Totaal 503.280 15.183,90       Euro  Gulden
1. Duitsland 81.472 2.940,00 19,40% 16,20% 1,20 1,20 2,64
2. Frankrijk 65.312 2.145,00 14,10% 13,00% 1,08 1,08 2,39
3. Verenigd Koninkrijk 62.971 2.184,80 14,40% 12,50% 1,15 1,15 2,54
4. ItaliŽ 61.017 1.774,00 11,70% 12,10% 0,97 0,97 2,13
5. Spanje 46.755 1.369,00 9,00% 9,30% 0,97 0,97 2,13
6. Polen 38.442 721,3 4,80% 7,60% 0,63 0,63 1,39
7. RoemeniŽ 21.905 254,2 1,70% 4,40% 0,39 0,39 0,85
8. Nederland 16.847 676,9 4,50% 3,30% 1,36 1,36 3,01
9. Portugal 10.760 247 1,60% 2,10% 0,76 0,76 1,68
10. Griekenland 10.760 318,1 2,10% 2,10% 1,00 1,00 2,20
11. BelgiŽ 10.431 394,3 2,60% 2,10% 1,24 1,24 2,73
12. TsjechiŽ 10.190 261,3 1,70% 2,00% 0,85 0,85 1,87
13. Hongarije 9.976 187,6 1,20% 2,00% 0,60 0,60 1,32
14. Zweden 9.089 354,7 2,30% 1,80% 1,28 1,28 2,82
15. Oostenrijk 8.217 332 2,20% 1,60% 1,38 1,38 3,03
16. Bulgarije 7.094 96,8 0,60% 1,40% 0,43 0,43 0,94
17. Denemarken 5.579 203,3 1,30% 1,10% 1,18 1,18 2,60
18. Slowakije 5.477 120,2 0,80% 1,10% 0,73 0,73 1,60
19. Finland 5.259 186 1,20% 1,00% 1,20 1,20 2,64
20. Ierland 4.671 172,3 1,10% 0,90% 1,22 1,22 2,69
21. Litouwen 3.536 56,6 0,40% 0,70% 0,57 0,57 1,26
22. Letland 2.205 32,5 0,20% 0,40% 0,50 0,50 1,10
23. SloveniŽ 2.000 56,6 0,40% 0,40% 1,00 1,00 2,20
24. Estland 1.283 24,7 0,20% 0,30% 0,67 0,67 1,47
25. Cyprus 1.120 23,2 0,20% 0,20% 1,00 1,00 2,20
26. Luxemburg 503 41,1 0,30% 0,10% 3,00 3,00 6,61
27. Malta 408 10,4 0,10% 0,10% 1,00 1,00 2,20
  Totaal 503.280 15.183,90  100%  100%     60,27

De euro is niet meer waard, dan wat we hebben afgesproken en de echte tegenwaarde is dat wat we met z'n allen produceren.
Dat is die 15.183,9 miljard euro.
Als we een steunpakket invoeren van 1.500 miljard euro, waar eigenlijk niets tegenover staat, dan heb je het over een extra inflatie van 10%

Het totaal van de gemiddelde waarden is Fl. 60,27 gedeeld door 27 landen = 2,23222
Dat komt dan aardig overeen met die 2,20371.
Je ziet dan ook precies wie het voor die minder presterende landen moeten verdienen om de waarde van die euro op peil te kunnen houden.
Met Luxemburg als de grootste verliezer.
Die munt is eigenlijk Fl. 6,61 waard, terwijl ze daarmee maar voor Fl. 2,20 kunnen kopen.
2/3 van hun moeizaam bij elkaar gewerkte BNP verdwijnt eigenlijk zomaar in het niets.
En na Oostenrijk is Nederland de zielige 3e.

Maar ook die cijfers geven een vertekend beeld.
We gaan nog even verder.
De staatsschuld mag 60% van het BNP bedragen.
Als we die overschrijdingen boven die 60% gaan verdisconteren en corrigeren in die guldenwaardering per land, dan zien we dat Griekenland en ItaliŽ wel degelijk de slechtste leerlingen zijn.

nr Land Inruilfactor indien terug naar eigen valuta Nationale munt t.o.v. gulden Staatsschuld percentage Staatsschuld overschrijding  minus toegestane 60% Muntwaardering in guldens excl. overschrijding staatsschuld Correctie muntwaardering in guldens incl. overschrijding staatsschuld
1. Duitsland 1,20 2,64 83,2 23,20 2,64 2,03
2. Frankrijk 1,08 2,39 81,7 21,70 2,39 1,87
3. Verenigd Koninkrijk 1,15 2,54 76,5 16,50 2,54 2,12
4. ItaliŽ 0,97 2,13 119 59,00 2,13 0,87
5. Spanje 0,97 2,13 60,1 0,10 2,13 2,13
6. Polen 0,63 1,39 51 -9,00 1,39 1,52
7. RoemeniŽ 0,39 0,85 23,7 -36,30 0,85 1,16
8. Nederland 1,36 3,01 62,7 2,70 3,01 2,92
9. Portugal 0,76 1,68 93 33,00 1,68 1,12
10. Griekenland 1,00 2,20 142,8 82,80 2,20 0,38
11. BelgiŽ 1,24 2,73 96,8 36,80 2,73 1,72
12. TsjechiŽ 0,85 1,87 36,1 -23,90 1,87 2,32
13. Hongarije 0,60 1,32 79,6 19,60 1,32 1,06
14. Zweden 1,28 2,82 42,3 -17,70 2,82 3,31
15. Oostenrijk 1,38 3,03 72,3 12,30 3,03 2,66
16. Bulgarije 0,43 0,94 16,2 -43,80 0,94 1,36
17. Denemarken 1,18 2,60 43,6 -16,40 2,60 3,03
18. Slowakije 0,73 1,60 35,7 -24,30 1,60 1,99
19. Finland 1,20 2,64 44 -16,00 2,64 3,07
20. Ierland 1,22 2,69 96,2 36,20 2,69 1,72
21. Litouwen 0,57 1,26 29,3 -30,70 1,26 1,65
22. Letland 0,50 1,10 36,1 -23,90 1,10 1,37
23. SloveniŽ 1,00 2,20 38 -22,00 2,20 2,69
24. Estland 0,67 1,47 7,2 -52,80 1,47 2,24
25. Cyprus 1,00 2,20 56,2 -3,80 2,20 2,29
26. Luxemburg 3,00 6,61 14,5 -45,50 6,61 9,62
27. Malta 1,00 2,20 69,1 9,10 2,20 2,00

Het totaal van de laatste kolom is dan Fl. 60,22 gedeeld door 27 landen = 2,23037
Dat komt dan ook weer aardig overeen met die 2,20371.

Maar de terugweg naar de eigen nationale munt wordt definitief geblokkeerd met het eventueel invoeren van die eurobonds.
Dan kunnen die zwakke landen heerlijk achterover blijven hangen omdat ze dan door de rest van Europa gered worden.
Dat motiveert dan niet echt om een stapje harder te lopen en orde op zaken te stellen.
Het is in wezen idioot dat we die landen met nieuwe leningen op gaan zadelen om de oude leningen te betalen.
Het ťne gat met het andere dichten lijkt het wel.
Wat er werkelijk gebeurt is, dat we opdraaien voor alle misrekeningen van banken, verzekeringsfondsen, etc. die de rekening nu op het bordje van de burger leggen.
Stel je voor dat je de kas van de sportvereniging vergokt in het casino, ze je daar dan niet op aanspreken en ze het oplossen door de contributie te verhogen.
Dat is wat ze in wezen gedaan hebben door te gokken met je pensioen-inleg en dergelijke op de beurs.
En nu is het geld verdampt en mag je het nog een keer betalen.

Als we Polen dan ook nog toe gaan laten tot die EU, dan wordt het wel heel erg ongezellig.

Polen
Ardeidspopulatie, inwoners van 15-65 jaar
37 miljoen inwoners
BNP 721,3 miljard
15-64 jaar 70% = 25,9 miljoen

Nederland
16,8 miljoen inwoners
BNP 635 miljard
15-64 jaar 11 miljoen

Huidig BNP Europa 15.183,9 miljard
BNP Incl. Polen 15905,2 miljard
Waarvan 4,75% Pools BNP

Inwoners Europa 503,28 miljoen
Incl. Polen 540,28 miljoen
Waarvan 6,85% Polen

Prestatiefactor BNP percentage : bewonerspercentage
4,75% : 6,85% = 0,69
Zij dragen dus maar 0,69 eurocent bij aan de waarde van 1 euro
Dat houdt in dat de overige lidstaten er 31% op toe moeten leggen om de waarde van die Euro in stand te houden.
Dat houdt in dat Polen de slechtste (minste) bijdrage levert van alle lidstaten

Zie ook;

 Crisis?

 Euro Griekenland

Plaats een reactie....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/10367545/___Duitsland_bereid_ver_te_gaan_voor_euro___.html?p=14,2

toelating polen