Home

Internationale (gesjeesde) studenten makkelijke prooi van digitale zwendelaars
Meer dan duizend euro betalen voor een studentenkamer die helemaal niet bestaat. Het gebeurt in Rotterdam en buitenlandse studenten zijn regelmatig het slachtoffer. Online zijn meerdere oplichters actief die fictieve kamers aanbieden.
Meer...

 

De aantrekkingskracht voor de NL HBO's en universiteiten wordt voornamelijk veroorzaakt doordat buitenlandse studenten in eigen land een een 7,5 moeten halen als toelatingseis en hier een 5,5 al voldoende is.


De hogescholen en Universiteiten worden dan ook overspoeld met buitenlandse (ondermaatse) studenten

Niet toelaatbaar voor College (HBO) of Universiteit in eigen land, maar wel in NL
Nederlands hoger onderwijs is populair in het buitenland: het is goed, goedkoop en vaak in het EngelsOnze eigen studenten krijgen te horen dat de opleidingen vol zitten.

“Als een instelling als de Universiteit Maastricht 52 procent van haar studenten uit het buitenland heeft, maar wel 80 procent van de bekostiging binnenhaalt van de Nederlandse belastingbetaler, dan moet je de vraag stellen: is dit nog wel legitiem?

Het is voor die buitenlandse studenten wel lekker makkelijk om een diploma te scoren in NL
In eigen land slagen ze pas met 75% voor het examen middelbaar onderwijs.
Een 7,5. Dat is een Grade Point Average (GPA) van 3.5


In eigen land mogen ze dan ook alleen maar naar College (HBO) of universiteit met een grade point average van 3.5 of hoger.

Minimal requirements

University/College Avg. GPA of Admitted Students NL cijfer Percent of Applicants Accepted
Carnegie Mellon University 3.64 7,65 27%
Colgate University 3.72 7,72 33%
Johns Hopkins University 3.68 7,68 27%
New York University 3.60 7,62 38%
Reed College 3.80 7,8 41%
University of Pennsylvania 3.86 7,86 18%
University of Southern California 3.8 7,8 24%
Vanderbilt University 3.7 7,7 20%
Source Peterson's 


Hier slaag je voor het middelbaar onderwijs al met een 5,5 (een GPA van 1,5) en ben je ook toelaatbaar voor het HBO waar ze in eigen land geen kans zouden hebben, omdat ze dan onder die 7,5 zitten (GPA 3.5)
Vroegàh hadden we de zesjescultuur en dat hebben ze opgelost door een gemiddelde van 5,5 af te ronden naar 6.
*Zie de aanvulling onderaan


Het komt er dus op neer dat buitenlandse gesjeesde studenten met een GPA van 1.5 hier wel toelaatbaar zijn en in eigen land niet.
Dat scheelt studievertraging en is ook nog aanzienlijk goedkoper.

Het Nederlandse hoger onderwijs is niet voor niets zo populair over de grens: het is goed, goedkoop en vaak in het Engels. In tien jaar tijd verdrievoudigde het aantal internationale studenten bij universiteiten. Bij hogescholen groeide het in die periode met 40 procent. Dit collegejaar studeren er ruim 75.000 internationale studenten in Nederland: 48.500 bij universiteiten, 28.000 bij hogescholen.
Bron: Trouw

Daar komt ook nog bij  dat in het Lissabon akkoord is afgesproken dat in 2020 40% van de 30-34 jarigen hoogopgeleid dient te zijn.

Die norm van 40% zouden we al gehaald hebben, maar volgens die internationale standaard van dat GPA van 3.5 kunnen daar nog wel wat vraagtekens bijgezet worden.

*Nog even over ons eigen examenpakket van het middelbaar onderwijs.
Vroegàh
hadden we de zesjescultuur en dat hebben ze opgelost door een gemiddelde van 5,5 af te ronden naar 6.
Maar ook die 5,5 wordt vaak niet eens gehaald en daarom gaan ze het rekenen uit dat examenpakket halen.

Dar komt een aparte rekentoets voor en daar moet een 4,5 voor gehaald worden en dat cijfer telt niet mee voor het diploma.
En omdat de staatssecretaris bang was dat velen ook dat niet zouden halen, kwam hij met het voorstel een eindcijfer 3 ook als voldoende te beschouwen.


Dekker vindt 3 voldoende

 

En de rekenleraar krijgt straks zijn congé want dat rekenen zou geïntegreerd moeten worden in de andere vakken.

Wat denk je als je in het buitenland aan komt met je 1.5 GPA cijferlijst?

Dan stoppen ze een bezem in je handen om de straat te vegen.

Nederlands onderwijs is echt subliem(?)
     
Dat OCW moet toch knappe spindoctors hebben om die mythe in stand te kunnen houden.

Reageer!