Home 

Oudedagsvoorziening wordt 70% van het minimumloon plus huurwaarde

Waar het met de pensioenen uiteindelijk naar toe gaat.
Je krijgt straks, met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, een basisinkomen van 70% van het minimumloon plus je huurwaarde.
We gaan in de berekening uit van een huur van 650 euro

Heb je geen aanvullend pensioen dan krijg je toch nog je toeslagen en zelfs nog iets van 150 euro per maand (1.755 per jaar) daarbovenop.
Dat heb je hetzelfde als iemand met een aanvullend pensioen van 7.000 euro per jaar.

Heb je alleen AOW dan is de maximale huur ook de maximaal subsidiabele huur van 710 euro

Heb je een gemiddeld pensioen van 7.000 euro per jaar, dan speel je quitte.

Met een pensioen van 13.000 euro mag je 6.000 inleveren of je gaat verhuizen naar een woning met een hogere huur. Want die wordt vergoed tot het maximum van 1.150 euro.

Het uitgangspunt is 
maximaal 710 euro plus je aanvullend pensioen gedeeld door 12 als huurwaarde.

Met een woning van 650 euro per maand zou je dan een woning van 1.150 euro kunnen huren en hoef je niks in te leveren.
Als je dat geld toch kwijt bent, dan maar een duurdere woning.

En dan komt eindelijk die zo gewenste doorstroming op gang van mensen die vanwege hun inkomen niet in een sociale huurwoning zouden mogen zitten.

Voor eigen woningbezitters (die nog af moeten lossen) zou dan het woningwaarderingstelsel (puntensysteem) gebruikt kunnen worden om de huurwaarde vast te kunnen stellen. 

Reageer...