Home DenHaag4u

16 febr. 2010 Commissie MO gebruikersruimten

Zie pagina 3  agendapunt D3 van de Word bijlage
 
Bert van Alphen is niet echt netjes bezig om het maar eens eufemistisch uit te drukken.
 
Er worden 2 dingen door elkaar gegooid.
1) de  maximale capaciteit, als door de wethouder aangegeven, zou 25-30 gebruikers tegelijk op enig moment zijn.
 
2) De informatie wordt dusdanig aangereikt dat men geen onderscheid zal of kan maken tussen het aantal gebruikers en de maximale capaciteit.

Er zouden 22 bezoekers per dag zijn die gemiddeld samen 33 bezoeken zouden afleggen.
D
us 22 bezoekers waarvan er 11 een 2e keer de gebruikersruimte op 1 dag bezoeken.
Dat maakt die 33 bezoeken
Volgens de omwonenden zijn het maar 16-20 bezoeken per dag.
Maar afgezien daarvan komen die mensen verspreid over de hele dag.
Dus is er wel degelijk onderbezetting als 25-30 de maximale capaciteit (per 1-2  uur) is.

Hetzelfde beeld geeft de gebruikersruimte aan het Zieken.
Vennepark ťn Zieken, samen zo'n 70 bezoeken totaal, verspreid over de hele dag.

Er is dus niets op tegen om die gebruikersruimte aan het Vennepark te sluiten.

Mede dor het feit dat het totaal ongewenst is die gebruikersruimte te handhaven als men 1 miljoen euro in het speelplein gaat investeren.

 
Daarnaast worden van die 600 m2 vloeroppervlak van dat gebouw, slechts 65 m2 daadwerkelijk gebruikt door die gebruikers.
De rest is of ongebruikt of speelruimte voor het Parnassia/Brijder circus dat er omheen hangt en ons dan ook 600.000 euro op jaarbasis kost.
Daar zouden we van Komp u ter hulp een 2e leerbedrijf kunnen vestigen, waar we 50-60 jongeren zonder startkwalificatie in 3 maanden op niveau 2 kunnen krijgen. Dat zijn er wel 200-240 per jaar.
Nu wordt die ruimte bezet door 22 notoire misdadigers die zo succesvol zijn in het roven en stelen dat ze voldoenden drugs kunnen kopen om die gebruikersruimte te bezoeken.

Over de verdubbeling van de inbraken, berovingen, criminaliteit en overige (woz)schade moeten de bewoners natuurlijk wel hun mond houden. Ondanks het feit dat die bouwvergunning voor die gebruikersruimte aan het Vennepark onterecht is verleend.

Reageer....

Commissie MO 16 februari 2010  +  15.30 uur

D3.    Brief d.d. 2 februari 2010 van wethouder WVE betreffende inventarisatie bezettingsgraad en bezoekfrequentie gebruikersruimten Van der Vennestraat en Zieken. (RIS 170377)

Inhoud:  
De brief gaat kort in op de geldende eisen om te worden toegelaten tot een gebruikersruimte.
In verband met de beheersbaarheid geldt de afspraak dat  niet meer dan 25 tot 30 cliŽnten tegelijk in de gebruikersruimte aanwezig mogen zijn.
 De brief levert cijfers over aantallen bezoekers en bezoeken  per dag/dagdeel over 2009 voor de twee gebruikersruimten, het gebruik van de faciliteiten, het aantal  aanmeldingen/toelatingen en aantallen doorverwijzingen.
De wethouder trekt hieruit de conclusie  dat de voorzieningen voldoende worden bezocht. Van de verschillende vormen van zorg wordt goed gebruik gemaakt. Met de gebruikersruimten wordt voldaan aan het doel om laagdrempelige zorg te leveren, verslaafden in beeld  te krijgen en te verwijzen naar andere aanvullende zorg
Drugsgerelateerde overlast in de directe omgeving is minimaal.

Meneer van Alphen komt zekert niet buiten, want die overlast is er wel degelijk
Maar de mensen zijn intussen helemaal murw.
Die doen geen aangifte meer.
Ze hebben een nieuwe truc. Namelijk  andere overlast creeren door meer horeca toe te staan als was beloofd, zodat men zich gaat concentreren op die bars waar nooit vergunningen voor afgegeven hadden mogen worden

Als die maar rotzooi genoeg veroorzaken, dan lijkt de overlast van die junken in verhouding minder.

Aantal bezoekers per gebruikersruimte.

De gepresenteerde cijferbrij is bedoeld om u in verwarring te brengen.
Het scheelt al, als men die kerncijfers direct in de eerste kolom zet en niet op het eind.
Hieronder die kerncijfers in de eerste kolom.

Die stijging van september, oktober en november aan het Vennepark heeft natuurlijk alles te maken met de druk die door D66 en het CDA op de wethouder worden uitgeoefend met de ingediende motie. Ineens veel meer activiteiten, meer eten en verwennerij.

De argumenten blijven hoe dan ook overeind. Zelfs bij die aantallen die ze nu aangeven.

Een gebruikersruimte heeft een maximumcapaciteit van 35 bezoekers tegelijk op enig moment van de dag.
Dat heeft Bert van Alphen zelf aangegeven.
Als er dan 33 keer keer gebruikt van wordt gemaakt verspreid over de gehele dag, kunnen die in totaal 69 dagelijkse bezoeken makkelijk door 1 gebruikersruimte gefaciliteert worden.

 

Dat in de ogen van die Fagin Bert van Alphen, de gebruikersruimten zo'n succes zijn, heeft er natuurlijk mee te maken, dat die junken zo succesvol zijn in het roven en stelen, dat ze over voldoende middelen kunnen beschikken om hun drugs, bij die, om de gebruikersruimte zwermende dealers, te kopen.

De benadeelden van die door de gemeente beschermde boeven moeten natuurlijk gewoon hun mond houden.

"Uitgerekend rond het Van der Vennepark wonen mondige allochtonen waar de Haagse politiek anders zo trots op is. Dit zijn de mensen die er voor kozen om in deze moeilijke wijk een huis te kopen en hun kinderen op te laten groeien. Dat ze door de Haagse bestuurders worden afgedaan als lastige bewoners op het moment dat ze voor hun belangen opkomen, doet hen geen recht."

Meer Haagsche Courant over Vennepark

 

Reageer....

 

 

De gepresenteerde cijferbrij van 2 febr. 2010