OZB tarieven Den Haag voor het MKB schandalig hoog

Nu de OZB aanslagen verstuurd zijn, kan de balans van het slagveld opgemaakt worden voor 2020

Er was nogal wat ophef over het feit dat de OZB tarieven met 10% zouden stijgen.
Waarbij alleen maar is gekeken naar de opbrengst van 2019 om die met 10% te verhogen.


Maar zelfs hier blijkt het al 15% meer te zijn (13,6 miljoen)

Terwijl ze geheel voorbij lijken te gaan aan de waardestijgingen van het onroerend goed.
De gemeente krijgt dan ook geen 13,6 miljoen extra, maar 20 miljoen.
En met die exorbitante verhoging richting bedrijven, zal het wel naar de 25 miljoen of meer gaan.

Voor eigenaren is de verhoging van de OZB dan ook geen 10% maar 13,5%
Het MKB krijgt maar liefst 24,7% OZB verhoging voor de kiezen.
Sinds 2018 is dat maar liefst 44,05% meer.
Waar zou de leegstand van die winkels nu vandaan komen?

De gemiddelde stijging zou 14,2% zijn (bron CBS)
Om discussie te vermijden wordt in onderstaande rekenvoorbeelden uitgegaan van een WOZ stijging van 11,5%
Het blijkt dat het MKB op onevenredige wijze belast wordt.

Met een WOZ waarde van 250.000 euro bedraagt die verhoging 18,34 euro (13,5%) voor een woningeigenaar.
Bedrijven (MKB) worden geconfronteerd met een verhoging van maar liefst 266 euro (24,7%)
Uitgaande van een WOZ waarde van 250.000 euro was de OZB in 2019:

Met een waardestijging van 11,5% wordt het:

Een bedrijf is een niet woning,  en daarvan rijzen de tarieven en de verhogingen de pan uit.Vergeleken met een woningeigenaar  is dat 4 tot 8,74 keer meer.
De sterkste schouders moeten natuurlijk de zwaarste lasten torsen.

 

 De verhouding woningbezitter en zakelijk is (on)behoorljk  scheef.

Want eigenaren en eigenaren-gebruikers (huurders) van niet woningen betalen onevenredig meer.
Dan gaat het om zakelijk, zoals winkeliers (MKB).
Tarieven volgens de website Den Haag

De verhoging in 2019 was maar liefst 19,35% voor een eigenaar-gebruiker van een niet woning (winkel, bedrijf)
En voor 2020 komt daar nog 24,5% bij.
Totaal 44,05%
Ze haden net zo goed de BIZ bijdrage kunnen verdubbelen van 250 naar 500 euro. Of staat dat er nog aan te komen?

Het komt er dus op neer dat de gemeente goede sier maakt met die relatief lage OZB voor woningeigenaren.
Maar dat gaat dan wel ten koste van het MKB die dat op oneigenlijke wijze mag subsidiëren.

Het rijk heeft de jeugdzorg, en andere zorgtaken, over de gemeenteschuttingen gegooid met te weinig budget en houdt zelf 14 miljard over op de begroting. In wezen teveel aan belasting geheven.
En nu de gemeente tekort komt, wordt dat gemakshalve afgewenteld op het MKB en op de woningeigenaren.
Den Haag komt 70 miljoen tekort.
Omgeslagen over heel Nederland is dat 2,5 miljard.
Ze moeten de opdracht gewoon terug geven.
Sorry, het gaat niet voor dat te lage budget.
En jullie, als overheid, hebben 14 miljard overschot, dus doe het maar lekker zelf.
Toedeloe!


Reageer.... 

Reactie van MKB Nederland

Dank voor uw bericht over de scheve verhouding tussen de OZB voor bewoners (woningeigenaren) en ondernemers (bedrijfspanden).

MKB-Nederland pleit er al lange tijd voor om de lokale lastenstijgingen aan banden te leggen door een norm waaraan iedere gemeente zich moet houden. Zo'n norm is hard nodig, omdat elk jaar cijfers laten zien dat in veel gemeenten de lasten voor ondernemers weer fors stijgen.

Er was een macronorm, een percentage waarmee de OZB-opbrengst van alle gemeente gezamenlijk maximaal mocht stijgen. Die norm had geen enkele disciplinerende werking op individuele gemeenten. Dat bleek jaar op jaar.

Wrang voor ondernemers is dat er weliswaar een alternatief voor de macronorm is gekomen, maar dat dit alternatief volstrekt voorbijgaat aan hun belangen. Wat is namelijk het geval? Rijk en gemeenten zijn een 'benchmark woonlasten' overeengekomen. De benchmark heeft - zoals de naam aangeeft - alleen oog voor de lasten van burgers. Met dit alternatief worden niet alleen de belangen van de lokale ondernemers (waaronder veel mkb'ers) volledig terzijde geschoven, ook is een benchmark geen effectief instrument om lokale lasten te beheersen. De benchmark maakt de gemeenten immers alleen maar attent op onderlinge verschillen. MKB-Nederland vindt dat er voor alle belastingplichtigen -ondernemers en burgers - een stevige norm moet komen die gemeenten verplicht de belastingopbrengst met niet meer dan het inflatiepercentage te laten stijgen. Onlangs zijn Tweede-Kamervragen over de benchmark woonlasten gesteld. Het is te hopen dat die ertoe leiden dat ook mkb'ers in beeld komen en hun lasten daadwerkelijk beheerst gaan worden.

Met vriendelijke groet,
Koninklijke
Vereniging
MKB-Nederland

Nog een overzicht van gemeentebelastingen en Delfland