Home 

Op twee derde basisscholen adviezen naar boven bijgesteld na eindtoetsEr blijkt iets kwalijks aan de hand te zijn in onderwijsland.

En dat is het doorsudderende ongewenste effect van de weeffout waar Jet Bussemaker, de voormalige minister van onderwijs, voor verantwoordelijk is te houden.

Wat is er aan de hand?

Voorheen moest eerst de Cito toets worden afgelegd en kwam daarna het schooladvies. 

Dat is door Jet omgedraaid, en nu dient er eerst een schooladvies gegeven te worden en wordt de Cito toets een maand later gehouden.

Maar dat resulteerde wel in het feit dat in 2018 bij twee derde van de basisscholen, de adviezen naar boven werden bijgesteld vanwege die eindtoets.


Je kan jezelf afvragen of dat VMBO misschien onder 1 hoedje speelt met het MBO om ze van budget te kunnen voorzien.

Een MBO krijgt 7.600 euro aan lesbudget.

Plus geld voor onderhoud van het gebouw.

De leerling krijgt een OV jaarkaart ( 1.200 euro) en dan hebben we nog de kosten van het ministerie en de inspectie waar je ook niet zo blij mee hoeft te zijn.
Maar dat terzijde.

Je kan dan ook stellen dat een jaar MBO de belastingbetaler 10.000 euro kost. 
En de leerlingen vanaf 18 jaar, elk jaar ook nog eens 1.137 euro schoolgeld en 450 euro boeken mogen betalen.


En dan het schooladvies.
Met VMBO-Basis mag je naar MBO-2. (2 jaar)

Met VMBO Kader Gemengde leerweg K/GL mag je naar MBO-3 (3 jaar)
Met VMBO Theorie mag je naar MBO-4 (3-4jaar)


Vroegh toen de Cito toets nog prevaleerde boven het schooladvies had de docent nog enige verdediging met die Cito toetsuitslag.
Mocht een ouder van mening zijn dat die een Einstein had voortgebracht kon de docent met die Cito toets wapperen ter verdediging.

Maar nu, terwijl er in die lesstof nog maar heel weinig verschil zit tussen VMBO Basis, Kader, Gemengde Leerweg en TL, wordt er waarschijnlijk nog steeds ingeschat, hoe de ouders zouden reageren als hun kind later slechts naar MBO-2 of 3 mag doorstromen en niet direct naar MBO-4.

Van redelijk ontwikkelde (mondige) ouders wordt het kind in VMBO-t gezet, zodat die direct kan doorstromen naar MBO-4

Wat is er mis beste docent?
Nou rekenen en taal is helemaal niks.
Zet u hem dan toch maar in VMBO-t. Dan regelen wij wel bijlessen, want dat kunnen we best betalen.

Iets mindere goden als ouders, zien hun kind 3 jaar langer gegijzeld worden voor het budget in MBO-3.
Hoe mondiger de ouders worden ingeschat, hoe hoger het kind wordt ingeschaald.
En de ouders die geen weet hebben hoe het allemaal werkt of gewoon niet serieus worden genomen, zien hun kinderen veelal in VMBO-b, en vervolgens in het lange traject van MBO-2-3-4 verdwijnen,
Die leerlingen geven er dan ook snel de brui aan, en dat verklaart gelijk de hoge uitval.
Die zijn terecht van mening dat ze met dat MBO-2 en 3 de boom in kunnen, wanneer ze dat hele traject moeten volgen van MBO-2 t/m 4. Zodat ze pas met 25 jaar naar het HBO door kunnen stromen. Dan zijn ze zowat 30 als ze daar vanaf komen. No way.

Een laag VMBO-B advies staat dan ook garant voor maximale inkomsten voor dat MBO.

En ze geven zelf toe dat ze "onbewust" discrimineren op afkomst en opleidingsniveau van de ouders. 
Zodat die kinderen ook te laag worden ingeschat.

En dan nog het feit dat indien, onnodig, MBO-2 en 3 moet worden doorlopen, het kind 5 jaar later gaat werken dan gewenst. 
En de ouders al die tijd de onderhoudskosten moeten betalen.
We houden het op 4.000 euro per jaar voor kleding, eten etc. 
Vanaf 18 jaar (MBO-3) komen daar de kosten van schoolgeld en boeken bij.
Maar over het algemeen is het veel meer, dan als hieronder aangegeven.
Wat het helaas nog triester maakt.En het is dan ook bijzonder wrang om te moeten constateren dat juist de gezinnen die het toch al zo moeilijk hebben en het minste te besteden, met de meeste (onnodige) kosten worden geconfronteerd.

Het zijn dan ook niet alleen die 25.000 euro's die door de ouders moeten worden opgehoest.
Via belastingen betaalt de burger voor MBO-2 en 3 zo'n 10.000 euro per jaar, per leerling, om die MBO scholen zelf overeind te houden.
Hoewel dat overeind houden nu ook niet echt blijkt te lukken.
Het totale kostenplaatje voor die nutteloze leerweg komt dan op zo'n 75.000 euro.
Maar zolang niemand het overzicht heeft, en ook dat besef niet door wil/mag dringen, gebeurt er dan ook niets. Dus bij deze.
 

En ook Microsoft bleek Jet al door te hebbenIn 3-4 maanden met weinig, of zelfs geen vooropleiding, naar ICT-MBO-4 of naar werk.

Meer meiden/vrouwen in de ICT

Reageer.....