Valse waarschuwing van Van Alphen aan de Venneparkers

8 febr. 2010

Van der Vennepark wordt ‘van de bewoners’
Gesprekken over herinrichting officieel van start
“Op woensdag 10 februari vindt de eerste bijeenkomst plaats over de herinrichting Van der Vennepark. Wethouder Bert van Alphen geeft woensdagmiddag in Culturalis de officiële aftrap van deze eerste vergadering met de omwonenden.

Maar de gebruikersruimte blijft.

En;

“De gemeente heeft in de randvoorwaarden voor de herinrichting een zo groot mogelijke ruimte aangewezen en het aantal voorschriften zo klein mogelijk gehouden. Dit om zoveel mogelijk beperkingen uit de weg te ruimen. Het doel is dat het Van der Vennepark echt een park van de buurtbewoners wordt. Dit moet ertoe leiden dat het park schoon, heel en veilig blijft.”

Zie het persbericht....

En omdat die gebruikersruimte blijft;
Dat veilig kan je wel vergeten met al die junken, die daar de boel zouden platlopen volgens die gemanipuleerde cijfers van Van Alphen en Brijder.
|
Als we uitgaan van die opgeklopte bezoekersaantallen, dan is het Vennepark vergeven van de junken en dat zou dan veilig moeten zijn?

Want die gebruikersruimte blijft.

We gaan meer handhaven zei de wijkagent.
Wat nou handhaven?
Als een verslaafde over het plein loopt en zegt dat hij naar zijn habitat op weg is, wat kunnen ze dan doen?
Geklets, schijnveiligheid, waarvan zelfs Deetman moest toegeven dat hij die niet altijd kon garanderen.

Omdat die gebruikersruimte blijft.

Ook handig om op 8 febr. te melden dat de mensen op 10 febr. hun zegje mogen komen doen.
Het grenst aan onbehoorlijk bestuur.
Alsof je mensen aan een touwtje hebt en dan ook nog tussen 15.00 en 17.00 uur.
Wederom en soort overvaltechniek om dat even 2 dagen, eigenlijk 1,5 dag, van tevoren te melden.
Met deze zogenaamde ad-hoc inspraakronde lijkt het, dat men liever de bewoners helemaal niet aan tafel heeft want hoe snel kan je als werkende dat regelen?

Wat was er eigenlijk mis met het oorspronkelijke plan van herinrichting?
En nu lijkt het of Van Alphen ineens de kar moet gaat trekken of is de achterliggende gedachte van de PvdA, dat Bert het maar mooi zelf aan al die omwonenden gaat vertellen, terwijl die gebruikersruimte er nog steeds zit en ze echt niet die motie van D66 en het CDA gaan  steunen om die gebruikersruimte te gaan sluiten.

Toen Baldewsingh zich genoodzaakt zag de oorspronkelijke opknapbeurt voor het Vennepark, wegens geldgebrek, in de ijskast te zetten, reikte Gerda Verburg de helpende hand.
En terwijl Rabin zich beijverde om uit een soort schuldgevoel  toch wat voor de Venneparkers te doen, komt er ineens een nieuw konijn uit de hoge hoed in de persoon van Bert van Alphen.
Maar Van Alphen gaat helmaal niet over de inrichting van de openbare ruimte.
De stelling dat in deze verkiezingstijd niemand zijn vingers wil branden aan Vennepark komt dan ook heel aannemelijk over.
Al met al weer een duidelijk staaltje van  slechte communicatie willen voeren, door tussen uitnodiging en vergadering slechts 1,5 dag daar tussen te laten zitten.

Maar ondanks de doelstelling van Komp u ter hulp zijn wij niet uitgenodigd.
Logisch niet, want we eisen de sleutel van die gebruikersruimte aan het Vennepark.

Reageer…..