4 sept. 2020

MBO's worden geconfronteerd, en benadeeld, met de achterhaalde regelgeving van 24 juni.
Die bij de MBO raad een publicatie datum heeft van 10 juli (was eerst 8 juli)En dat terwijl er op 1 juli een heel andere richtlijn werd aangegeven door het ministerie.

Regels op school na de zomervakantie vanaf 1 juli.

Wat gebeurt er op scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs na de zomervakantie?

Middelbare scholen kunnen na de zomervakantie weer volledig open.
Vanaf 1 juli wordt de 1,5 meter afstandsregel tussen leerlingen op middelbare scholen losgelaten, ook als ze 18 jaar of ouder zijn.
Daardoor ontstaat er ruimte voor bijvoorbeeld diploma-uitreikingen of lessen met meer leerlingen.

Leerlingen en onderwijspersoneel houden nog wel 1,5 meter afstand.
In de praktijklessen in het beroepsgerichte onderwijs en het praktijkonderwijs is dat niet altijd mogelijk.
Dus daar houden leerlingen en onderwijspersoneel zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand.

Waaruit op te maken is, dat het soms niet anders kan, en dus wel mag.

Volgens experts is het schrappen van de 1,5 meter verantwoord.
Dit kan leiden tot verspreiding van het virus, maar dat risico weegt niet op tegen de negatieve effecten van de huidige situatie op het welzijn van jongeren.
Uit de cijfers blijkt dat scholieren nauwelijks besmet raken met het virus en als het gebeurt, verloopt de ziekte mild.

Het is de publicatie met de datum vam 10 juli, waarin gerefereerd wordt naar de regelgeving van 24 juni die voor verwarring zorgt.

Logischerwijs zou dan ook de regelgeving van 1 juli prevaleren boven die van 24 juni.
De MBO raad is ingelicht over dit misverstand en ze hebben aangegeven dat de data aangepast zou zijn.

Onderwerp: Re: MBO's ,en andere scholen, worden geconfronteerd en benadeeld met achterhaalde corona regelgeving.
Datum: Thu, 3 Sep 2020 20:02:58 +0200
Van: Komp-u-ter-hulp <info@komp-u-ter-hulp.nl>
Aan: <***********@mboraad.nl>

Dank voor de alertheid. We hebben de data aangepast.

Dus niet
Het is jammer dat je geen aanklacht kan indienen voor ten toon gespreide domheid.
Misschien een cursus begrijpend lezen geven.

Onderwerp: Aanvullende uitleg
Datum: Fri, 4 Sep 2020 17:50:49 +0200
Van: Komp-u-ter-hulp <info@komp-u-ter-hulp.nl>
Aan: *******@mboraad.nl

Ik zal het nog een keer helder uit proberen te leggen.
Naar aanleiding van mijn mail heeft u niet verder gelezen, dan dat op de site een bericht met de datum van 8 juli staat en op de brief 10 juli.
En dat is nu aangepast op de site van 8 juli naar 10 juli
Maar dat was de essentie helemaal niet.
Die brief van 10 juli referereert naar  een besluit van 24 juni waarbij de 1,5 meter dient te worden aangehouden.
Op 1 juli is er een nieuw besluit genomen waarbij die 1,5 meter is losgelaten.

De juiste info van 1 juli
Dat is dus regelgeving van ná 24 juni.

Besluit 1 juli

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/voortgezet-onderwij

Ik hoop dat het nu duidelijk is, dat het besluit van 1 juli moet worden aangehouden en niet die 24 juni met publicatiedatum 10 juli die nu nog op de website staat.

Vooralsnog worden alle MBO's (beroepsonderwijs en praktijkonderwijs) via de site van de  MBO-raad met die vervallen regelgeving onjuist geinforneerd en het lesgeven ingewikkelder gemaakt dan nodig is.

De veiligheidsregio Haaglanden heeft dan wel een nieuwe noodverordening 21 augustus opgesteld met afwijkende regelgeving, maar ook die gaat totaal voorbij aan het ministerieële besluit van 1 juli.

Het kan staatsrechtelijk niet zo zijn, dat een lagere overheid een ministerieel besluit denkt te kunnen overrulen, en daarmee het toekomstperspectief van MBO-ers op losse schroeven zet, vanwege de huidige onwerkbare situatie die volgens het ministerieële besluit van 1 juli niet eens aan de orde zou mogen zijn.
 
De regio's krijgen straks meer (ongrondwettelijke) macht, maar dat is pas na half september.
Vooralsnog geldt het besluit van 1 juli.

Maar je kan straks ook constateren dat het vanaf half september, zowel staatsrechtelijk als juridisch, één grote onontwarbare puinhoop gaat worden.
Je zal maar een BOA zijn.
In wezen wordt het probleem door de regering over de gemeenteschuttingen gegooid.
Zoek het maar uit.

De bonden zien ook liever één landelijk beleid. Ze willen niet dat er een verschil is tussen regio's, omdat anders niemand het meer snapt.Interieur Komp u ter hulp (wat is Komp u ter hulp?)