Home

Fors meer bezwaren WOZ-aanslag nu huizenprijzen door het dak gaan.

Steeds meer huizenbezitters en ondernemers maken bezwaar tegen de WOZ-beschikking, waarin gemeenten de waarde van de woning bepalen als basis voor belastingaanslagen.


OZB tarieven Den Haag voor het MKB schandalig hoog

Als huurder van een winkelpand betaal je in Den Haag 5,12 keer meer dan een woningeigenaar.
Ben je eigenaar gebruiker, dan betaal je maar liefst 9,44 keer meer.

Het is niet alleen de WOZ waarde, maar het gaat veel meer over de scheve verhoudingen.
Ongeacht de waarde  is het 5,12 tot 9,44 keer meer.

Het blijkt dat het MKB op onevenredige wijze wordt belast.
Als gemeente Den Haag goede sier maken met lage woonlasten voor woning-eigenaren, maar dat wel compenseren met die woekerpercentages voor het MKB, dat het in deze tijd toch al zo lastig heeft.
De gemeente laat woningeigenaren subsidiëren door het MKB.

Eigenaren van woningen hebben, ondanks de waardestijgingen, de OZB sinds 2018 met krap 11% zien stijgen.

Eigenaar, gebruikers van niet woningen, zoals het MKB, worden geconfronteerd met een verhoging van bijna 73%


Het blijkt dat het MKB op onevenredige wijze wordt belast.
Als gemeente Den Haag goede sier maken met lage woonlasten voor woning-eigenaren, maar dat wel compenseren met die woekerpercentages voor het MKB, dat het in deze tijd toch al zo lastig heeft.
De gemeente laat woningeigenaren subsidiëren door het MKB.

En als je daarover klaagt, schrijven ze nog doodleuk dat het dit jaar maar met de inflatie is gestegen en dat de cijfers niet overeenkomen.
Dat krijg je met dat hedendaagse rekenonderwijs.


Reactie van MKB Nederland
Dank voor uw bericht over de scheve verhouding tussen de OZB voor bewoners (woningeigenaren) en ondernemers (bedrijfspanden)

MKB-Nederland pleit er al lange tijd voor om de lokale lastenstijgingen aan banden te leggen door een norm waaraan iedere gemeente zich moet houden. Zo'n norm is hard nodig, omdat elk jaar cijfers laten zien dat in veel gemeenten de lasten voor ondernemers weer fors stijgen.

Er was een macronorm, een percentage waarmee de OZB-opbrengst van alle gemeente gezamenlijk maximaal mocht stijgen. Die norm had geen enkele disciplinerende werking op individuele gemeenten. Dat bleek jaar op jaar.

Wrang voor ondernemers is dat er weliswaar een alternatief voor de macronorm is gekomen, maar dat dit alternatief volstrekt voorbijgaat aan hun belangen. Wat is namelijk het geval? Rijk en gemeenten zijn een 'benchmark woonlasten' overeengekomen. De benchmark heeft - zoals de naam aangeeft - alleen oog voor de lasten van burgers. Met dit alternatief worden niet alleen de belangen van de lokale ondernemers (waaronder veel mkb'ers) volledig terzijde geschoven, ook is een benchmark geen effectief instrument om lokale lasten te beheersen. De benchmark maakt de gemeenten immers alleen maar attent op onderlinge verschillen. MKB-Nederland vindt dat er voor alle belastingplichtigen -ondernemers en burgers - een stevige norm moet komen die gemeenten verplicht de belastingopbrengst met niet meer dan het inflatiepercentage te laten stijgen. Er zijn Tweede-Kamervragen over de benchmark woonlasten gesteld. Het is te hopen dat die ertoe leiden dat ook mkb'ers in beeld komen en hun lasten daadwerkelijk beheerst gaan worden.

Met vriendelijke groet
Koninklijke
Vereniging
MKB-Nederland

Reageer....