Home

Negatieve huurtoeslag voor "scheefwoners"
Die ook snel aangepast kan worden als het inkomen minder wordt


Afbeelding te verduidelijking

Zie de uitwerking hieronder.

Huidig beleid

De  overheid blijkt door te gaan op de ingeslagen weg, waarbij huren duurder is geworden dan kopen.

De verhuurdersbelasting is ingevoerd op basis van wat schimmige argumenten.
Het is dan ook geen verhuurdersbelasting, maar een huurdersbelasting die zorgt voor minder besteedbaar inkomen, dat naar het midden- en kleinbedrijf kan vloeien, en is dus niets meer
dan een ordinaire lastenzverwaring.

Daarnaast worden mensen die "teveel verdienen" voor een sociale huurwoning elk jaar geconfronteerd met een huurverhoging van 5% tot 6,5%%

Inkomen gaat verhuurder niets aan
Eerst probeerden ze via de zorgverzekeraars aan nivellering te doen en nu toch weer via de corporaties.
Inkomenspolitiek voer je middels de belastingen en niet via private partijen die het niets aangaat wat hun klanten verdienen.
Daar komt bij dat de belastingdienst volgens de Raad van State geen inkomensgegevens van huurders van een sociale huurwoning  aan de verhuurder mag verstrekken.
Als je echt de scheefwoners aan wil pakken, dan kan dat simpeler en overzichtelijker, en kan de huurbelasting komen te vervallen.

Het voorstel is dan ook om de huurtoeslag door te trekken naar de hogere inkomens, maar dan negatief. Tenslotte hebben we het systeem al voor de lagere inkomens die een huurtoeslag krijgen als aanvulling op hun lage inkomen. 
Daar hoef je dan geen extra administratie met bijkomende kosten voor op te tuigen bij die corporaties, die ongetwijfeld doorberekend wordt.

Rekenvoorbeeld
Het zal nog wel nader uitgewerkt moeten worden, maar hier alvast een opzet, waarbij uitgegaan wordt, dat je vanaf modaal 85 euro tot 3 x modaal 400 euro bij gaat betalen.
Het wordt dan voor die veel hogere inkomens uiteindelijk zo'n 1.050 euro, ongeacht de grootte van de woning of het comfort.
 
En als je dat niet zint, dan zoek je maar wat anders.  
Hiermee wordt dan wel bewerkstelligd dat, als iemand in een oncomfortabele woning zit van 350-650 euro en dan toch 1.044 kwijt is, die vanzelf wel op zoek gaat naar iets dat die 1.044 waard is in zijn/haar optiek.

Daarnaast heb je de "prettige" zekerheid dat, als je minder gaat verdienen door omstandigheden, je direct minder hoeft bij te betalen of zelfs een positieve toeslag ( huursubsidie) krijgt.
En dat wordt dan direct verrekend als je dat via je Digid doorgeeft aan de afdeling toeslagen.
Dat moet je bij je verhuurder nog maar afwachten, terwijl die aanpassingstermijn meer dan 1 jaar kan gaan duren.

De overheid krijgt meer inkomsten en de verhuurdersbelasting kan vervallen.
Daar komt biij, dat als een scheefwoner het huis verlaat en die al een paar jaar die bovenmatige huurverhoging heeft gekregen, dat huis echt niet voor die lagere basishuur weer verhuurd wordt aan iemand met een laag inkomen.
Die huur blijft net zo hoog en dat betekent dus ook meer huurtoeslag die de belastingbetaler op mag hoesten.
Het systeem bijt zich inmiddels in de eigen staart.

Download het Excel document

Zie ook de 2e opstelling hieronder van de voorbeelden percentage huur ten opzichte van inkomen

Voorbeelden percentage huur ten opzichte van inkomen

Reageer....