Home

Veel Marokkanen met een eigen huis betalen bijna 2 keer de verkoopsom en hebben uiteindelijk een negatief vermogen, zodat het recht op toeslagen behouden zou blijven.

Een hier wonende Marokkaan heeft in nov. 2008 een woning gekocht in Casablanca in Roche Noir voor  51.599 euro met een 20 jarige hypotheek.Dat was vlak voordat de kredietcrisis uitbrak en hij heeft in wezen teveel betaald omdat voor de crisis van eind 2008, de bomen tot de hemel leken te groeien.
Als gevolg van de crisis, en nu corona, zijn de prijzen gedaald.
Daarnaast zijn de registratierechten (kosten koper) gedaald.
De oppervlakte van de woning is 61 m2.
Van 7 referentiepanden  is de prijs van eind 2020 en 2021 opgenomen, en dat is herleid tot de gemiddelde prijs voor een woning van 61 m2.
Dat is  43.342 euro.
Het komt er op neer dat het huis voor -8.257 euro -onder water- staat.

Want niet de koopsom maar de WOZ verkoopwaarde is bepalend.

Omdat de rente niet aftrekbaar is, blijkt er uiteindelijk  zelfs een negatief vermogen te zijn opgebouwd.

2021       2028
Hypotheek 51.599   Hypotheek 51.599
Rest hypotheek -25.350 Betaalde hypotheek 51.599
Vermogen 26.248   Betaalde rente 41.363
Waardevermindering -8.257   Totale kosten -92.962
Toeslagvermogen 17.992   Verkoopwaarde 55.321
Toegestaan vermogen 31.340   Eigen vermogen -37.641

Indien de rente wel aftrekbaar was geweest, dan zou dat het negatieve vermogen met 13.219 euro verminderen en blijft er toch nog een negatief vermogen van  -24.422,-
Vooralsnog blijft het -37.641,-

Veel eigenaren in NL beseffen niet dat ze bij verkoop van hun woning hier, ook de betaalde rente (minus de aftrek) er bij op moeten tellen om er uit te kunnen springen.
Daarnaast de inflatie.
Huizen worden niet duurder.
Je moet er alleen steeds meer, minder waard geworden, euro's voor neertellen.
Marokko wordt niet geteisterd door de ECB die naar 2% inflatie (diefstal) per jaar streeft.
En dat  blijkt ook wel, want werd er eerst 390 euro per maand betaald, is dat met die waardevermindering nu 425 euro.
En dat komt mede door de bankoverschrijvingskosten die naar goed horecagebruik met een factor 2,20371 verhoogd zijn.
Hoewel de horeca dat direct bij de introductie van de euro deed en de banken pas jaren later volgden
.

Download het volledige Excel bestand

En reageren kan hier.....

Referentiepanden        
Nr Oppervlakte Prijs Dirham Per/m2 61 m2
1 111 950.000 8.559 522.072
2 78 600.000 7.692 469.231
3 108 950.000 8.796 536.574
4 94 800.000 8.511 519.149
5 106 860.000 8.113 494.906
6 160 850.000 5.313 324.063
7 114 800.000 7.018 428.070
         
Totaal 771 5.810.000    
         
  Dirham      
Totaal dirham 5.810.000      
Totaal oppervlakte 771      
Per m2 7.536      
Opp. appartement 61      
Prijs 61 m2 459.676      
         
In euro's 43.342      

       

Uitgaande van het feit dat in de komende jaren de situatie zal verbeteren is er na afloop van de hypotheek toch enige meerwaarde te verwachten.
Hoewel dat schijn is, want de rente is/was niet aftrekbaar in Nederland.

Voor de toeslagen wordt een maximaal bedrag aan eigen vermogen gehanteerd.
Als het opgebouwde vermogen met het huidige -onder water- bedrag wordt verminderd zal het probleem zich in 2024- 2025 voordoen, bij ongewijzigd beleid.
Omdat het eigen vermogen dan te hoog is om nog recht op toeslagen te hebben
.

        Werkelijk Grens voor  
Jaar Koopsom Vermogen Onder water vermogen Toeslagen  
2017 51.599 18.242 -8.257 9.985 30.000  
2018 51.599 20.813 -8.257 12.556 30.360  
2019 51.599 23.562 -8.257 15.305 30.846  
2021 51.599 26.248 -8.257 17.992 31.340 Prognose
2022 51.599 29.643 -6.545 23.097   31.840
2023 51.599 33.292 -4.834 28.458   32.340
2024 51.599 36.903 -3.123 33.781   32.840
2025 51.599 40.764 -1.412 39.353   33.340
             
        Werkelijk    
Jaar Koopsom Vermogen Meerwaarde vermogen    
2026 51.599 44.892 300 45.191    
2027 51.599 49.304 2.011 51.315    
2028 51.599 51.599 3.722 55.321    


Volgens de prognose komt de eigenaar in 2024-2025 in de problemen bij ongewijzigd beleid.

Omdat de rente niet aftrekbaar is, kan men zich zelfs afvragen of er eigenlijk wel enig opgebouwd vermogen is, als de verliezen verrekend worden.
 

2021       2028
Hypotheek 51.599   Hypotheek 51.599
Rest hyopotheek -25.350 Betaalde hypotheek 51.599
Vermogen 26.248   Betaalde rente 41.363
Waardevermindering -8.257   Totale kosten -92.962
Toeslagvermogen 17.992   Verkoopwaarde 55.321
Toegestaan vermogen 31.340   Eigen vermogen -37.641

 

Daarnaast is het voor en leek zowat onmogelijk het aangifteformulier voor de inkomstenbelasting naar behoren in te vullen.
Heeft u een tweede woning?
Ja.
Waar: Marokko
Adres: ?
Postcode:  ?
Vul de juiste gegevens in.(?)

Dan maar de eigen straatnaam en postcode ingevuld.
Waar dus van uitgegaan wordt dat de woning in Nederland staat, omdat het niet anders aangegeven kan worden.
Dan nog de pagina onroerend goed aanklikken.
Voer de gecorrigeerde WOZ waarde in (met die waardevermindering) en de resterende hypotheek als schuld.
In dit geval wordt er niets in Box 3 berekend.
Indien wel?
Dan zouden de verliezen (betaalde rente) nog ergens verrekend moeten worden.

Referentiepanden

Referentiepanden        
Nr Oppervlakte Prijs Dirham Per/m2 61 m2
1 111 950.000 8.559 522.072
2 78 600.000 7.692 469.231
3 108 950.000 8.796 536.574
4 94 800.000 8.511 519.149
5 106 860.000 8.113 494.906
6 160 850.000 5.313 324.063
7 114 800.000 7.018 428.070
         
Totaal 771 5.810.000    
         
  Dirham      
Totaal dirham 5.810.000      
Totaal oppervlakte 771      
Per m2 7.536      
Opp. appartement 61      
Prijs 61 m2 459.676      
         
In euro's 43.342      


Prijzen dalen nu wel heel snel.
4 april 2021
Zie tweet als die er nog is.

Vanwege de lockdown, en het daardoor geen vakantie kunnen houden in Marokko, worden veel huizen tegen lage prijzen van de hand gedaan.
Waarmee die mensen zich met het volgende probleem zien opgezadeld.
Dat ze geen geld uit Marokko naar Europa over kunnen maken.

Dan besluit je maar naar Marokko toe te gaan, het huis te verkopen, een huis te huren en daar te blijven tot het geld op is.
En dan kom je na 6-10 jaar terug.
Zie dan nog maar een woning te krijgen, en als dat lukt, dan blijkt dat voor elk jaar dat je niet in NL was je AOW met 2% wordt gekort.